Peter M. Haugan har drevet debatten, og er positivt overrasket over rekkevidden av den.

- Universitetene har vært for slappe

Publisert

– Universitetene må skjerpe seg når det gjelder å skaffe seg oversikt over hva de faktisk forsker på. Det blir vanskelig å ikke ta det rådet fra NENT på alvor, mener professor Peter M. Haugan.

Oseanografen og klimaforskeren har en stor del av æren for at saken i det hele tatt har havnet på den nasjonale agendaen. Han synes det har kommet mye interessant ut av behandlingen i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Fokus på institusjonene
– Det var mye positivt i uttalelsen. De har fått frem gode momenter, og jeg likte særlig godt at de brukte ordet ansvarsvakuum, om at ingen har ansvaret. NENT setter fingeren på at både enkeltforskere, institusjoner og de som finansierer forskningen alle har et ansvar. Men fokuset bør særlig rettes mot institusjonene, mener Haugan. 

Han viser til at institusjonene ikke har hatt oversikt over hvor mye de forsker på fossile energikilder, i forhold til hvilke ressurser som brukes på fornybar energi.

– Institusjonene skal ikke trenge å bli spurt av journalister for å finne ut hvilken forskning de satser på, sier Haugan.

Savner grunnforskning
Underveis i NENTs behandling av spørsmålet har han vært usikker på hva konklusjonen ville bli, da NENT ikke har vært preget av særlig åpenhet underveis i saken.

– Men i uttalelsen synes jeg de har vært flinke til å ta hele det samfunnsmessige perspektivet, kanskje mer enn hva jeg hadde trodd de skulle gjøre.

Haugan savner imidlertid en særlig vurdering av grunnforskning innenfor petroleumsrelaterte fag. Resultatene av denne forskningen vil først komme i bruk i industrien om ti til tjue år.

– Større og bredere
Hele debatten startet med innlegg om Akademiaavtalen i På Høyden. Siden den gang har Haugan skrevet en lang rekke innlegg i mange fora, og gitt kommentarer til mange medier.

– Har det vært verdt det?

– Ja, det synes jeg absolutt. Dette har ført til en mye større og bredere debatt enn hva jeg kunne forestille meg. Det var et bevisst valg at jeg den gangen valgte å konfrontere nettopp Akademiaavtalen ved UiB, for det gir det en klar adresse. Det foregår hele tiden mye mer petroleumsforskning andre steder, og gjerne i privat regi. Men det hadde vært vanskeligere å ta den debatten, sier Haugan.

– Grundig og viktig
Klimaaktivist og UiB-student Ragnhild Freng Dale er svært positiv til uttalelsen fra NENT.

– Jeg synes den er veldig grundig om en viktig problemstilling. Det er positivt at de sier så klart fra at dette er et ansvar universitetene må ta. Og det er bra at NENT peker på den konserverende effekten samarbeid med industrien kan ha på forskningen.

Dale hadde ikke turt å håpe på at NENT skulle være så tydelige på at det er uforsvarlig dersom petroleumsforskningen hindrer Norge i å nå FNs klimamål. Hun er også fornøyd med at NENT har planlagt åpne møter om dette til høsten.

– Det løfter veldig tydelig fram at dette ikke er siste ordet i debatten, men en ny omramming for den. Vi ønsker alle å oppnå det samme: Et bærekraftig samfunn og en god framtid.

Statoil har så langt ikke fått satt seg inn i uttalelsen, og kan derfor ikke kommentere den.

Powered by Labrador CMS