Overgang til åpne kontorlandskap blir pekt på som en av årsakene til høyt sykefravær ved KMD. Foto: Hilde Kristin Strand

Skyhøyt sykefravær på kunst, musikk og design

Fakultet for kunst, musikk og design har høyt sykefravær. Mye av det relateres til etablering av nytt fakultet.

Publisert

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) har høyest sykefravær på UiB. Hele fakultetet sett under ett har et sykefravær på knappe fem prosent. Men de teknisk og administrativt ansatte har et sykefravær på 13 prosent. Det kommer frem i sakspapirene til møte i arbeidsmiljøutvalget ved UiB (AMU). Sykefraværet for de teknisk-administrativt ansatte har vært oppe i 18 prosent, ifølge fakultetet.

Endring er krevende, sier fakultetsdirektør Synnøve Myhre. Foto: Marthe Njåstad

En del av sykefraværet er arbeidsrelatert, heter det. «Når det gjelder det arbeidsrelaterte sykefraværet har de rapporterte årsakene blant annet knyttet seg til mangel på mestring, avklaring av roller og arbeidsoppgaver, stort arbeidspress, samarbeidsutfordringer og belastninger knyttet til nye arbeidsplasser (støyplager i åpne kontorlandskap). Disse årsakene har tett sammenheng med utfordringer i forbindelse med etablering av nytt fakultet med ny ledelse, og etablering av en felles organisasjonsstruktur».

Når man etablerer et nytt fakultet gjør man ikke det mellom klokken 8 og 15.45.

Synnøve Myhre

— Det har vært gjort en stor dugnad her over tid. Og de som i størst grad har merket endringene er den gruppen som er sykmeldt: Verksmestre og administrativt ansatte.

Sykefravær ved UiB

Det humanistiske fakultetet: 4,41

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet: 2,09

Det medisinske fakultetet: 3,7

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet: 2,4

Det juridiske fakultetet: 2,91

Det psykologiske fakultetet: 3,14

Fakultete for kunst, musikk og design: 4,78.

Sentraladministrasjonen: 5,79

IT-avdelinga: 3,58

Eiendomsavdelingen: 5,42

Universitetsbiblioteket: 3,88

Universitetsmuseet: 3,11

Tallene viser total fraværsprosent. Den legemeldte delen av fraværet er størst. Tallene er fra 3.kvartal 2018.

Det sa fakultetsdirektør Synnøve Myhre da hun orienterte arbeidsmiljøutvalget.

Var 18 prosent

— Når man etablerer et nytt fakultet gjør man ikke det mellom klokken 8 og 15.45. Det krever noe mer, og mange ansatte har jobbet seint og tidlig. De ansatte har virkelig investert i arbeidsplassen sin – men man kommer til en grense, sier Myhre til På Høyden.

Fakultetet ble opprettet i 2017, da Griegakademiet – institutt for musikk, ble skilt ut fra resten av Det humanistiske fakultet, og slått sammen med den gamle Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Nå er deler av fakultetet i nye lokaler på Møllendal, mens Griegakademiet er igjen i sentrum.

— Noe av utfordringen var at ansatte opplevde at den kompetansen de hadde, ikke ble sett. Variabel lønn skapte også mye frustrasjon. Vi var ikke rigget for det omfanget, sa Myhre i møtet.

I sakspapirene står det at sykefraværet er 13 prosent, men siste oppdatering er 10,2 prosent, opplyser Myhre. Hun skryter av oppfølgingen fra HR-avdelingen og bedriftshelsetjenesten, og informerte om at det nå er laget en plan for hver enkelt ansatt som er sykmeldt. Hun la også vekt på at det er viktig å ta vare på de ansatte som er igjen.

— Det har vært viktig for oss å få inn vikarer. Men samtidig er det ikke bare å sette inn en vikar, det kan ofte være et løft å lære dem opp. Når det gjelder verksmestre har vi fått en ordning med ringevikarer, sa Myhre.

— Det er lett å være etterpåklok. Men hva burde vært gjort før fusjonen?

— Man må ha inn en kompetanse på topp i en overgangsfase, det er vanskelig å drifte og utvikle samtidig. Etter hvert fikk vi hente inn ressurser fra både Det psykologiske, Det medisinske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sier Myhre.

Arbeidsmiljøutvalget diskuterte blant annet sykefravær ved UiB. Jørgen Melve leder utvalget. Foto: Hilde Kristin Strand

Ikke bare-bare med åpne landskap

Overgang til åpne landskap er i sakspapirene trukket frem som en del av årsaken til sykefraværet. Men fakultetsdirektøren understreket i møtet at det ikke bare er ansatte med arbeidsplass i landskap som er syke.

— Hvilke erfaringer har dere gjort med landskap, som kan deles med resten av organisasjonen?

— Jeg har tatt med meg noen erfaringer inn i arbeidet i gruppen som ser på Nygårdsgaten 5. Vi så at vi trengte å lage noen soner i landskapet og kunne gi rask tilgang til rom der man kan ta korte møter og ta telefoner. Vi har laget noen rom som ikke kan bookes, men som man skal kunne bruke til dette, sier Myhre.

Fakultetsadministrasjonen sitter i to ulike landskap, et stort og et lite. Det store landskapet har møterom plassert i enden, noe som gjør at det tidvis kan bli mye trafikk gjennom landskapet.

— Det er en overgang å sitte i åpne landskap, og man må lære seg å bruke rommene, sier Myhre.

Bedring hos EIA

For UiB samlet er det legemeldte sykefraværet nå under tre prosent. Av fakultetene har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet lavest sykefravær. Eiendomsavdelingen har tradisjonelt hatt et forholdsvis høyt sykefravær, noe som i sakspapirene delvis er grunngitt med fysisk krevende arbeid og høyere gjennomsnittsalder for den ansatte enn for resten av organisasjonen.

Generelt er flere kvinner enn menn sykmeldt, og vitenskapelig ansatte har lavere sykefravær enn teknisk- og administrativt ansatte.

—Sykefraværet på KMD er dramatisk høyt, og noe vi skal ha oppmerksomhet på. Det er viktig å vite at det ikke bare å hente inn noen som kan over arbeidsoppgaver fra de som er sykmeldt. Hvordan kan man avlaste de som ikke er syke? Man kan risikere at de også ryker på en sykmelding, sa AMU-leder Jørgen Melve i møtet.

Powered by Labrador CMS