Pensjonert lungeforsker og professor Amund Gulsvik og personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide møtes i retten i sju dager. Vinneren kan sitte igjen med mange millioner.
Pensjonert lungeforsker og professor Amund Gulsvik og personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide møtes i retten i sju dager. Vinneren kan sitte igjen med mange millioner.

Sikret seg personlig forskerpensjon

Publisert

Gulsvik ville ta med seg millioner av kroner over i en egen stiftelse, og hindre arbeidsgiverne tilgang til pengene, mener advokat Erik Myhr Nilsen.

– Gulsvik hadde en forventning om å bruke pengene til han ble 79 eller 81 år. Han hadde tatt inn i arbeidsavtalen sin at han også skulle kunne ta ut pengene etter at han var blitt pensjonist, sa advokat Myhr Nilsen i sitt innledningsforedrag for Oslo tingrett i dag. 

Innovest

Selskapet ble opprettet i 1997. Eiere er Helse Bergen og Stiftelsen universitetsforskning Bergen (Unifob), med 50 prosent hver. Unifob er igjen kontrollert av UiB. 

Innovest har blant annet vært brukt til å administrere prosjekter med utprøving av legemiddel. 

I 2007 vedtok Kunnskapsdepartementet et nytt reglement for samarbeid mellom universitet og andre aktører. 

En gjennomgang gjort av revisjonsfirmaet KPMG viste i 2009 at det var vanskelig å få oversikt over virksomheten til selskapet. 

I 2010 ba UiB selskapet om nærmere informasjon, men daværende daglig leder Arne Godal nektet å gi innsyn. 

Forholdet mellom de to reelle eierne, UiB og Helse Bergen, har til tider vært anstrengt, blant annet på grunn av uenighet om hvor mye penger UiB skulle få for administrasjon og bruk av infrastruktur. 

Avtalen med Godals selskap ble sagt opp i 2013. Godal gikk til sak mot Innovest, men tapte på alle punkter i tingretten. Dommen ble ikke anket. 

Per Bakke ble politianmeldt av Helse Bergen, men saken ble henlagt etter etterforskning. Bakke ble også saksøkt av Helse Bergen, men partene inngikk forlik.

Amund Gulsvik ble saksøkt for 4,7 millioner kroner av både Helse Bergen og UiB. Men Gulsviks tidlegare arbeidsgivararar tapte fullstendig i Oslo tingrett, og måtte ut med over 3,2 millionar kroner i advokathonorar og uteståande løn til Gulsvik. I tillegg fekk dei blankt avslag frå retten på at dei eig pengane som framleis står på kontoen til Gulsvik, ca. 4 millionar kroner. 

Arne Godal har fått varsel om at kan bli saksøkt, mens styret i Innovest foreløpig ikke er gjenstand for noen rettsprosess. Offentligheten er nektet innsyn i et dokument som UiB har fått utarbeidet rundt et eventuelt juridisk ansvar for styremedlemmene i Innovest AS.

Helse Bergens mangeårige administrerende direktør, Stener Kvinnsland, satt i en årrekke som styreleder i Innovest.  

Med ett unntak har alle sakene om Innovest vært behandlet bak lukkede dører i universitetsstyret. 

Tok høyde for å flytte pengene
Gulsvik tok også inn i avtalen muligheten til å overføre pengene til en egen stiftelse, hvem som eventuelt skulle overta disposisjonsretten dersom han skulle slutte, og muligheten til å ta med pengene over i en ny jobb. 

Alt ble gjort for å sikre at han skulle få størst mulig råderett over pengene personlig, på bekostning av UiB og Helse Bergen som arbeidsgivere, mener Myhr Nilsen. 

Pensjonspenger
– Gulsvik har prøvd å innskrenke mulighetene til at hans styre skal kunne blande seg inn i bruken av midlene. Man skulle tilogmed unngå enhver innblanding ved å lage en egen stiftelse, sa advokaten. 

Da Helse Bergen og UiB begynte å be kontoinnehaverne om en forklaring på pengebruken i 2013, svarte Gulsvik slik: 

<<Jeg vil anvende det gjenværende beløp på min forskningskonto til forskning.>>

– På dette tidspunktet var Gulsvik 73 år, og han hadde altså tenkt å bruke midlene til han var 79 eller 81 år, sa Myhr Nilsen, med tydelig referanse til Gulsviks alder. Vanlig pensjonsalder for vitenskapelig ansatte er 70 år. 

– Han har hatt en plan med dette hele tiden. Det er alvorlig, og det bør retten få med seg når man skal avgjøre om han har vært i noen form for god tro. Gulsvik styrte denne avtalen i retning av minival innsyn og innflytelse for hans arbeidsgivere. 

– Institusjonenes penger
Helse Bergen og UiB avviser totalt motkravet fra Gulsvik, som har fortsatt å skrive forskningsartikler selv om pengestrømmen er stoppet. 

– Innovest har aldri vært Gulsviks arbeidsgiver. Innovest er ikke den reelle arbeidsgiver, men den som skal effektuere det administrative ved arbeidet, ved å utbetale lønn, sa advokat Eva Drageset i retten i dag. 

– Eventuelle gjenstående midler tilhører verken Innovest AS eller legemiddelselskapet, men institusjonene der Gulsvik var ansatt. 

Powered by Labrador CMS