Ole Didrik Lærum har fått en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid som forsker og formidler. Han ønsket ikke å avslutte det vitenskapelige arbeidet sitt ved fylte 70 år. Arkivfoto: Walther Wehus

– Emerituser blir umyndiggjort

Tidligere UiB-rektor Ole Didrik Lærum refser norske universiteters seniorpolitikk. Selv har han reist til København for å fortsette med sitt vitenskapelige arbeid.

– Du har ikke lov til å ha medarbeidere og ikke lov til å ha en egen forskergruppe. Alle offentlige fond er stengt, og så går du ned til to tredjedeler av lønna. Hvis du vil fortsette å forske, må det gjøres i nattens mulm og mørke. Da kan du fort føle deg som en snikforsker. Det sier professor og kreftforsker Ole Didrik Lærum (74) til Forskerforum.

Ole Didrik Lærum var prorektor ved UiB fra 1984-89 og rektor ved UiB fra 1990 til 1995. Han mener skulle ønske det var lettere å drive aktiv forskning etter fylte 70 år.

– Emerituser blir umyndiggjort når de ikke får lov til å søke midler selv, sier Ole Didrik Lærum.

Mener man selv bør velge sin avgang
Med en emeritusstilling kan forskeren beholde adgangskortet sitt til institusjonen. Men lønnen går ned, og pensjonistene står sist i køen når kontorer skal fordeles. Emeritusavtaler forlenges som regel kun med ett år av gangen – dersom institusjonen vurderer arbeidet deres som verdt å støtte opp under.

– Man må ikke diskriminere dem som ønsker å fortsette, sier Ole Didrik Lærum.

Han oppfordrer til en mer differensiert emerituspolitikk, der forskeren selv i større grad kan avgjøre når han eller hun skal gå av med pensjon.

Ottersen: Leit
UiO-rektor Ole Petter Ottersen mener meritterte forskere må akseptere å bli emeritus, men at det er leit hvis noen opplever at ressursene deres ikke blir verdsatt.

Ottersen nekter ikke for at de godt voksne forskerne er en ressurs. Han ønsker ikke å endre på aldersgrensen. Men han beklager at Ole Didrik Lærum har sett seg nødt til å flagge ut til København.

– Vi må bare innrømme at forholdene for dem som er over 70, kan være bedre i andre land enn i Norge. Jeg kan heller ikke nekte for at andre institusjoner kan være flinkere enn det vi er til Forskerforum.

Powered by Labrador CMS