Fargelagt tegning fra ubb-ms-188.a som inneholder "Om Oltids Minder og Sagne" forfattet og tegnet av sognepresten Niels Hertzberg i årene etter 1824.

Meet the Hertzbergs!

Denne uken presenterer vi manuskriptene som er knyttet til familien Hertzberg og som bevarer minner, historier og myter fra Vestlandets fortid.

Publisert Sist oppdatert

Den 19. desember 2018 kom Gunnar Hertzberg på kontoret mitt. Han hadde med seg to manuskripter som ingen i familien var interessert i å beholde, og han tenkte at de kunne bevares ved Manuskript- og Librarsamlingen.

De to manuskriptene var avskrifter av Eigil Skallagrimsons saga og på første side sto:

Notater på det første bladet av avskriften.

Afskrevet efter et Exemplar,

fundet hos en Medemand[1] i Qvindherrets

Prestegield, hvilket jeg indsendte til

Museum i Bergen. Exemplaret er

et af dem, Nyerup mælder om i Histor :

Statist : Skildring etc. 2det Bind, pag :

127, og 128, trykt i Bergen . –

P.Hertzberg

Denne historien virket kjent og kollegaen Runar Jordåen fra Skeivt arkiv viste til denne referansen fra boka si om W.F.K. Christie (s. 398) :

Spesialsnop

Spesialsamlingane ved Universitetsbiblioteket ved UiB inneheld mange skattar, og nokre av godbitane blir presenterte i denne spalta i På Høyden.

I Manuskript- og librarsamlinga finn ein antikvariske bøker, kart, aviser og brev. Her er brev av Olav H. Hauge, førsteutgåver av Dickens og gamle kart.

Biletsamlinga er eit av dei eldste arkiva for historisk fotografi, med heile 1,2 millionar bilete. Meir enn 50 000 av dei er tilgjengelege for publikum.

Språksamlingane inneheld mellom anna grunnlaget for dei norske ordbøkene, og materiale for namnegransking. Samlingane blei overførde frå Universitetet i Oslo til UiB i 2016.

Skeivt arkiv samlar norsk skeiv historie. Arkivet starta opp med det personlege arkivet til Karen-Christine Friele. Arkivet har eit eige skeivopedia.

Spesialsamlingane er tilgjengelege for forskarar, studentar, journalistar, forlag og andre med interesse for historie.

"Meir typisk var eit tilfelle frå Kvinnherad der ein embetsmann var mellommann. Soknepresten her Peder Harboe Hertzberg, ein gammal skule- og studiekamerat, sendte inn eit sjeldan eksemplar av Eigils og Asmunds Saga som ein bonde i prestegjeldet eigde. Bonden ønskte eit Nye Testamente som betaling, noko Christie kjøpte i Bergen for 72 skilling og sendte til Kvinnherad. Hertzberg fekk til gjengjeld ei avskrift av den innleverte boka, som takk for både denne bytehandelen og elles «de mange Sager, hvormed han havde forsynet Musæet» Denne bytehandelen kan framstå som ufordelaktig for bonden, men den fortel vel mest om at det eksisterte ulike verdiskalaer: For bonden var eit nytestamente ein nyttig bruksgjenstand, medan den sjeldne boka hadde mindre verdi."

Hvor disse manuskriptene finnes er dessverre ukjent … Men dette er bare det første av de spennende poengene med disse avskriftene!

Historien til familien Hertzberg er ganske interessant, som man kan se fra deres genealogiske tre. Vi skal nå klatre i dette treet for å se flere spennende elementer ved disse avskriftene som Gunnar Hertzberg donerte til Manuskript- og Librarsamlingen:

Gunnar er sønnen til Knut Lie (1905-1984) og Aase Knagenhjelm Hertzberg, som var dattera til Sigurd Hans Knagenhjelm Hertzberg (1872-1916) og Lilly Cook. Gunnar husker morfaren sin Sigurd Hertzberg, som hadde et sommerhus i Linghaugen hvor de to manuskriptene lå.

Dette gir god mening, siden Sigurd har faktisk også signert i avskriftene som Gunnar leverte til meg. Under P. Hertzbergs signatur, leser vi:

Detalje fra forsatsbladet i avskriftene til Eigil Skallagrimsons saga.

Kjøpt paa Auctionen efter min Fader for 2dt 12 s.

S. Hertzberg

1832

Faren til Sigurd Hertzberg var Kristian Cornelius Hertzberg (1819-1881) som sikkert arvet avskriftene fra sin far Peder Harboe Hertzberg (1775-1830), soknepresten som sendte de originale manuskriptene til Christie.

Hvorfor avskriftene ble solgt på auksjon er også ukjent.

Det finnes likevel en siste spennende detalj i vår historie: i de to avskriftene som Gunnar brakte til Manuskript- og Librarsamlingen fantes det også et løst ark. På dette arket stod det følgende:

Lensmand Peder Olsen Nerdrums

og

Bodil Maria Blochs

Løst ark med listen over barna til Peder Olsen Nerdrum og Bodil Maria Bloch.

Barna

1. Ole, fod paa Nerdrum 20 Juli 1777

2. Søren Bloch, fød paa Nerdrum 20 Aug. 1780

3. Christian, fød paa Nerdrum 7 Novbr 1781

4. Karen Maria, ligesaa, 2 Febr 1783

5. Christian, fød paa Fet 15 Sep 1785

6. Petrine Marie, d(itt)o, 22 April 1787

7. Peder Schøien, d(itt)o, 22 Febr 1789

8. Bolette Christine, d(itt)o, 6 Febr 1791

9. Theodor Fredrik, d(itt)o, 19 Febr 1793

10. Petronelle Dorthea, d(itt)o, 10 Aug 1794

Opprinnelig var det ikke noen åpenbar kobling mellom de to dokumentene, men så fant jeg ut at blant de ni barna til Peder Harboe Hertzberg fra sitt første ekteskap med Else Marie Knagenhjelm (1781-1821) var det andre barnet Søren Elkjer Hertzberg. Han ble gift med Petronelle Christiane Bloch, dattera til Anne Kristine Poulsson (1789-1850) og Sø(f)ren Bloch Nerdrum, det andre barnet til Nerdrum og Bloch i følge arket som Gunnar leverte sammen med de to avskriftene!

Interessant nok er det usikkerhet angående fødselsdatoen til Sø(f)ren, men vårt dokument bekrefter at han var født den 20 august 1779.

I alle fall, arket må ha blitt bevart sammen med avskriftene fra etterkommere til familien Hertzberg, fordi Søren og Petronelle aldri fikk barn.

Kaptein Kristian Kornelius Hertzberg.

Men hvorfor havnet avskriftene og arket med listen med Nedrum-Blochs barna hos Kristian Kornelius Hertzberg? Særlig siden Søren overlevde ham: Kristian døde i 1881, mens Søren i 1896.

Et mysterium å avdekke for interesserte historikere!

Det eneste som jeg kunne finne ut angående Kristian Kornelius er at han har vært kaptein. Faktisk, i det eneste fotografiet som jeg kunne finne på nettet er han avbildet i uniformen sin, selv om det er vanskelig å avgjøre om han var da løytnant eller kaptein.

Ellers er det mye som er kjent om flere personer i denne viktige familien, som teologen, skolemannen og politikeren Nils Hertzberg (1827-1911), og sognepresten Niels Hertzberg (1759-1841). Det er bevart manuskripter forfattet av begge to i Manuskript- og Librarsamlingen, og for å avslutte denne artikkelen valgte jeg forsiden av et verk i 28 blader forfattet av Niels Hertzberg etter 1824 «Om Oltids Minder og Sagne».

Forsiden av ubb-ms-188.a med "Oltidsminder og Sagne" forfattet av Niels Hertzberg.

Slekt- og lokalhistorikere som er opptatt av Vestlandets historie kan finne mange forskningsoppgaver i skattene som bevares i samlingene våre.

________________

[1]Usikker lesning.

Powered by Labrador CMS