Kronstad 2-bygget er under planlegging. Hvor mange ansatte som skal få cellekontor bør drøftes, mener de tillitsvalgte.

Vil ha forhandlinger om åpent landskap

Publisert

De tillitsvalgte ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil ikke la ledelsen innføre åpne kontorlandskap i det nye bygget uten kamp. De krever forhandlinger.

– Vi er uenige i tolkningen av hovedavtalen. Jeg mener at dette er en forhandlingssak som skal protokolleres, og den diskusjonen har vi ikke klart å lande ennå, sier Kristin Hinna, som er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved HVL.

Striden står om arbeidsplassene i Kronstad 2-prosjektet (K2) skal være cellekontor, eller om de fleste ansatte må sitte i åpne landskap.

I dagens styremøte kommer saken opp som en orienteringssak igjen, på tross av at det ble tatt til orde for at denne framgangsmåten fikk kraftig kritikk på forrige styremøte.

Hinna, som er talsperson for alle de tillitsvalgte i saken, synes orienteringssaken som nå kommer opp igjen er problematisk, og etterlyser vilje fra ledelsen til å vise hva som er så bra med åpne løsninger.

– Dersom de har så mye positivt å vise til som gjelder aktivitetsbaserte arbeidsplasser, så kan jeg ikke forstå at de er så imot å gå i forhandlinger om dette, sier Hinna.

Ifølge henne mener ledelsen at mandatet til styringsgruppen som følger prosjektet er drøftet med de tillitsvalgte, men dette er de tillitsvalgte selv uenige i.

Stridens kjerne er blant annet disponering av areal i nybygget, og den statlige arealnormen for kontorbygg, som tillater at man bruker 23 kvadratmeter per ansatt. Men da skal fellesareal som kantine, toalett og ganger være regnet med.

Men de tillitsvalgte viser til at utregninger som sier at det bare går 19,1 kvadratmeter per ansatt dersom hver ansatt får 12 kvadratmeter i snitt. Dette forutsetter en blanding på halvparten cellekontor og halvparten i ulike typer landskap.

– Først når vi tar med studentareal kommer vi opp i 24,4 kvadratmeter, forklarer Hinna.

Men en institusjon som driver undervisning må også tillate rom for studentene: Arealnormen kan ikke inkludere klasserom, seminarrom og lesesaler, argumenterer hun.

Nå etterlyser hun forskningsbasert dialog med ledelsen:

– Gi meg den forskningsrapporten som sier at åpne landskap er positivt for akademia! Vi er en kunnskapsinstitusjon, og jeg vil gjerne vite om slike rapporter, og hvilken forskningsmetode som er brukt.

Nå etterlyser hun konstruktiv dialog for å komme videre.

– Vi har ingen ønsker om å stikke kjepper i hjulene for noen, men vi skal ha gode arbeidsplasser som gjør oss i stand til å utføre kvalitetsarbeid. Det er særegent ved akademia at vi driver mye kognitivt arbeid, og all forskningen sier da at vi må ha andre krav til kontorene. Jeg skjønner at man i for eksempel Media City trenger åpne arbeidsstasjoner, men slik er ikke hverdagen vår, understreker Hinna. 

Her kan du følge styremøtet direkte.

Her finner du alle styresakene.

Powered by Labrador CMS