Sigmund Grønmo

Professor Sigmund Grønmo blir 70 år i dag.

Jubilanten er professor i sosiologi og var rektor ved Universitetet i Bergen mellom 2005 og 2013. Grønmo er født i Sømna i Nordland.

Etter artium ved Steinkjer landsgymnas tok han magistergraden i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1971. Han har tidligere vært professor ved UiO og BI, og forskningssjef ved Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, skriver NTB

Ved UiB har han vært instituttleder, dekanus, prorektor og rektor. Han har vært gjesteprofessor ved en rekke universiteter i Canada, USA, Australia og Storbritannia, blant annet i Berkeley og Cambridge.

Sigmund Grønmo har hatt en rekke verv i nasjonale og internasjonale organisasjoner, styrer, råd og utvalg.

Han er nå styreleder for Holbergprisen, rådsleder for Inter-University Centre, styremedlem i World University Consortium og varamedlem i styret for Det Norske Videnskaps-Akademi. Han er æresprofessor ved Charles Darwin University i Australia, livsvarig medlem av Clare Hall ved University of Cambridge og innvalgt medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi, Europaea Academia og World Academy of Art and Science. Han har publisert en rekke bøker og artikler i norske og utenlandske tidsskrifter, blant annet boken «Samfunnsvitenskapelige metoder». 

 

Powered by Labrador CMS