De ansatte ved kommunikasjonavdelingen har skrevet et brev til ledelsen hvor de uttrykker bekymring for en ny organisering av avdelingen og en modell for permanente arbeidsstasjoner ved fakultetene. Kommunikasjonsdirektør Ingar Myking mener derimot at omleggingen skal gå fint. Foto: Ingvild Festervoll Melien.

Omlegging skaper uro i kommunikasjons-avdelingen

Publisert

De ansatte i kommunikasjonsavdelingen (KA) er kritiske til ny kommunikasjonsstrategi.

Tidligere i år ble det bestemt at kommunikasjonsavdelingen skal gjennom en omorganisering, hvor blant annet flere ansatte skal flyttes ut på fakultetene. I dag sitter de samlet sentralt i Nygårdsgaten.

Bakgrunnen er en bred gjennomgang av adminstrasjonen, hvor utgangspunktet har vært organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) som var en del av oppfølgingen av rektoratets valgplattform.

Les også: På veg mot omorganisering

I juli sendte de ansatte ved kommunikasjonsavdelingen brev til universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, hvor de uttrykker misnøye med omorganiseringen.

I brevet står det blant annet:

«Som ansatte ved kommunikasjonsavdelingen ønsker vi å uttrykke stor bekymring over dette forslaget. Vi er faglig uenige i at dette er en god løsning for Universitetet i Bergen, på lang sikt. Kommunikasjon er et viktig strategisk verktøy for at en organisasjon skal kunne nå sine mål. Den skisserte løsningen svekker vår evne til å bidra til å realisere UiB-strategien.»

Vil gå utover annet arbeid
De ansatte mener flyttingen til fakultetene vil gå utover arbeidet KA ellers er forventet å gjøre for UiB. I brevet understreker de at det er behov for mer fagnær kommunikasjon, og at kommunikasjonsarbeidet bør styrkes ved både fakultetene og ellers ved UiB, men at de ikke er i stand til å innfri både nåværende forpliktelser og de nye oppgavene.

Blant de nåværende forpliktelsene til KA er blant annet støtte til sentrale prosjekter og satsingsområdet som BOA, #ORG2020, kurs- og kompetanseheving. De har også ett tett samarbeid med universitetsledelsen hvor de skriver positive nyheter for UiB og lager pressemeldinger. 

Det har kommet klare meldinger fra fakultetene om at de har behov for å styrke kommunikasjonsarbeidet sitt

De ansatte føler ikke at de har blitt lyttet til i arbeidet med å omorganisere, står det i brevet.

«Underveis i prosessen har vi som ansatte fått komme med innspill og forslag blant annet på avdelingsseminar og gjennom fagforeningene. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for våre innspill, og vi opplever at vi ikke er blitt tatt på alvor som fagfolk på kommunikasjonsfeltet.»

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier til På Høyden at det er behov for å desentralisere kommunikasjonsavdelingen i større grad enn nå.

 – Det har kommet klare meldinger fra fakultetene om at de har behov for å styrke kommunikasjonsarbeidet sitt. Vi ser allerede en tendens til at fakultetene selv tilsetter egne kommunikasjonsmedarbeidere.

– Det å bygge opp den type kompetanse på to nivå har vi konkludert med at ikke er fornuftig. Vi ser at fakultetene har behov for kommunikasjonsfolk tett opp mot forskingsmiljøet. Det er grunnen til at man har gått for en slik løsning, sier Bernstrøm.

Det er ikke bare en utflytting det er snakk om, men også en endring av strukturen på avdelingen. Det skal opprettes en sentral desk ved kommunikasjonsavdelingen for å koordinere og styrke UiB-kommunikasjon.

– Må se kommunikasjonen samlet
– Har du forståelse for synspunktene til de ansatte? 

– Endring er aldri lett, og jeg har ikke vanskelig for å se at enkeltmedarbeidere blir urolige når det skjer vesentlig endringer som dette. Men like fullt blir det viktig å se kommunikasjonsfeltet samlet ved UiB. Så da har vi falt ned på det å sette inn en del av ressursene ut på fakultetet, det er en måte å sikre en helhetlig kommunikasjonsplattform på, sier Bernstrøm.

I brevet står det videre:

 «(.)Vi er faglig uenige i modellen med utplasserte kommunikasjonsrådgiverne som primært skal skrive nettsaker og tipse media. Vi mener det vil gi langt bedre effekt og måloppnåelse for fakultetene og UiB dersom vi løfter blikket og starter med det enkelte fakultets overordnede mål og utfordringer.»

Avdelingsdirektør Ingar Myking er innstilt på at omleggingen skal gå fint. Kommunikasjonsavdelingen består av 33,8 årsverk, og har rundt 35 ansatte.

– Vi er klar over at det er en utfordring å få til et godt fagnært opplegg, men vi har hatt samtaler med fakultetene og vi legger vekt på at det trengs tett oppfølging. Vi har stor tro på at dette skal bli bra. Fakultetene er veldig motiverte, og dette skal prioriteres, sier Myking.

Han er ikke enig med sine ansatte om at den nye modellen ikke er god kommunikasjonsfaglig.

– Her er det faglige ulike perspektiv, og det må være greit i en periode der det har vært en åpen prosess hvor vi har diskutert ulike modeller. Det de ansatte er redde for er at vi ikke skal klare å ha sterkt nok faglig trøkk på kommunikasjonen sentralt. Men vi skal få til begge deler. Modellen er å få til en desk i midten, som skal være navet i kommunikasjonen, der vil det hele tiden bli dialog med fakultetene, og vi vil særlig prioritere den faglige oppfølgingen av de ansatte.

Føler seg fortsatt ikke hørt
– Man må kunne være urolig i en omstilling. Det er alle mennesker. Det er en vanlig del av arbeidslivet, sier hovedtillitsvalgt i Parat ved UiB, Randi Heimvik.

Hun har vært involvert i prosessen, og har vært med på et møte mellom Bernstrøm og de ansatte.

– Innholdet i brevet ble tatt opp i plenum på et allmøte, hvor universitetsdirektøren var tilstede. Han tok til etterretning det som de ansatte mente, og har tatt det med inn i det videre arbeidet framover. Medarbeiderne har opplevd at medbestemmelsen er ivaretatt og har gått videre fra det, hevder Heimvik.

Ingen av de ansatte i kommunikasjonsavdelingen På Høyden har vært i kontakt med har ønsket å stå åpent frem og kritisere ledelsen i saken. Men etter det På Høyden kjenner til føler de ansatte fortsatt at de ikke har blitt hørt. Nå har de resignert, og må forholde seg til avgjørelsen.

Planen er at én kommunikasjonsmedarbeider skal flyttes ut på hvert av fakultetene fra januar 2017.

Powered by Labrador CMS