Styremedlem retter tungt skyts mot HVL-ledelsens plan om åpne landskap. Foto: Ida Bergstrøm

HVL-ledelsen vil ta bort cellekontorene. Det finner Tom Skauge svært problematisk

HVL-ledelsens arealplaner møtte hard kritikk fra styremedlem Tom Skauge på onsdagens styremøte.- Hvis denne romplanen blir stående, vil det vise at brukermedvirkningen har vært rent teater, sa han. 

Tom Skauge representerer de vitenskapelig tilsatte ved Høgskolen på Vestlandet.

Romplanen har viser til, er planen for det nye bygget kalt Kronstad 2. Bygget kan stå ferdig i 2020, skal være på over 14 000 kvadratmeter, og huse om lag 2000 studenter og 450 tilsatte.

Les også: Slik blir det nye høgskulebygget på Kronstad

Bygget skal oppføres som et kurantbygg – der Statsbygg bygger og drifter bygget – mens HVL betaler husleie.

I starten var bygget planlagt med 70 cellekontor. I de nyeste romplanene er cellekontorene fjernet. De tillitsvalgte har vært svært kritiske til planen om å åpne løsninger. Tidligere denne uken holdt også HVL-tilsatte en appell mot planene.

Rektor: Jeg har også andre hensyn å ivareta

Styremedlem Tom Skauge hadde på forhånd bedt om at saken ble behandlet i møtet. Rektor Berit Rokne ønsket å behandle romplanen som en orienteringssak.

Rektor Berit Rokne tok på seg mye av ansvaret for forslaget til arealplan som foreligger. Men hun er ikke enig i at prosessen rundt K2 har vært dårlig.

– Jeg ønsker meg godt arbeidsmiljø for de ansatte. Jeg vil at folk skal trives på jobb, og at de skal komme på jobb framfor å arbeide hjemmefra. Men jeg har også andre hensyn å ivareta. Vi må blant annet ta i betraktning at informasjonsvirkeligheten er i endring, med de konsekvenser det får for de ansattes behov på arbeidsplassen. Når det gjelder cellekontor, så vet vi at de står tomme mye av tiden. Vi kan ikke ekspandere i areal for å la den typen tomrom bestå, sa Berit Rokne.

Planen ikke endelig avgjort 

Organisasjonskartet er ikke helt klart for den nye høyskolen. Dermed er det heller ikke spikret hvem som skal sitte hvor i byggene. Det er lagt opp til at 75 mennesker skal arbeide i hver av K2s etasjer.

– Jeg vil også si at det ikke er sagt at det ikke skal være cellekontor i K2, sa Berit Rokne.

Refser prosessen

Tom Skauge er både misfornøyd med planen som foreligger, samt prosessen som har ledet fram til at cellekontorene forsvant fra planen.

–  Vi bør tenke gjennom denne saken på nytt. Denne saken bør vi få på styrets bord, sier Tom Skauge.

Han mener saken har vært dårlig håndtert på HVL.

– Endringen som planen legger opp til, vil være en revolusjon for våre arbeidsplasser. Alle de vakre ordene om brukermedvirkning, tillit og «tett på» framstår som problematiske i denne sammenhengen slik dette nå har utviklet seg, sa Tom Skauge.

Styret vil følge saken

Flere styremedlemmer tok til orde for at styret ikke skal ha arealplaner på sitt bord, men at de bør bidra til å sikre at prosessen ved HVL går riktig for seg.

Saken vil bli behandlet som en orienteringssak ved neste møte. 

Powered by Labrador CMS