Rune Indrøy har i tre og et halvt år hatt ansvaret for myndighetskontakt ved UiB.
Rune Indrøy har i tre og et halvt år hatt ansvaret for myndighetskontakt ved UiB.

Rune Indrøy forlater Universitet i Bergen

Publisert

UiBs direktør og lobbyist Rune Indrøy slutter og blir konserndirektør i BKK.

Det er tre og et halvt år siden Rune Indrøy kom fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i TV2 for å ta ansvaret for myndighetskontakt ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Jeg har valgt utfra hjertet og interesser, sa Indrøy i august 2015, rett før han begynte i stillingen etter 22 år i TV2.

Nå er det altså slutt.

– Jeg har fulgt BKK fra sidelinjen lenge. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene, sier Indrøy i en pressemelding fra BKK.

Indrøy har de siste året vært i Boston med familien, der han har arbeidet noe deltid for UiB. For øyeblikket har han ansvaret for å planlegge en reise for hele ledelsen ved universitetet i mars. Det blir trolig det siste han gjør som UiB-direktør, før han ifølge pressemeldingen tar over stillingen som konserndirektør for kommunikasjon i BKK.

Den å avtroppende direktøren har blant annet stått sentralt i UiBs forsøk på få Havforskningsinstituttets nybygg til Marineholmen, noe universitetet ikke lyktes med. 

– Når det gjelder det nye bygget til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet så lykkes vi ikke med å få det plassert på Marineholmen. Først og fremst fordi behovet for dypvannskai ble veldig viktig underveis i prosessen. Men Marineholmen og de fantastiske UiB-miljøene der kommer til å utvikle seg videre. De marine forskerne har et veldig godt samarbeid på tvers av institusjonene, sier Indrøy til På Høyden. 

Indrøy har siden ansettelsen ved UiB vært sentral i arbeidet med å følge opp målene og ambisjonene i UiBs strategiske planer og utvikle universitetets myndighetskontakt i nær dialog med universitetsledelsen og kommunikasjonsavdelingen, heter det i pressemeldingen fra UiB.

– Det har også vært mye arbeid med kunnskapsklyngene, ikke minst helseklyngen og marin klynge. Jeg har vært opptatt av å koble ulike miljøer på UiB med relevante miljøer utenfor.Når jeg ser meg selv i speilet i 2019 har jeg svært god samvittighet. Det er etablert gode systemer for løpende kontakt med Stortinget, regjeringen og departementene, utdyper Indrøy.

Som leder av styringsgruppen spilte Indrøy også en sentral rolle i etableringen av Media City Bergen.

– Det som har gjort sterkest inntrykk underveis er alle møtene med enkeltpersoner som brenner for sin forskning og undervisning. De er det virkelig mange av ved UiB.

Rektor Dag Rune Olsen sier dette om sin avtroppende medarbeider: 

– Han har en stor arbeidskapasitet og har utvilsomt vært en viktig ressurs når det gjelder å videreutvikle UiB sin kontakt med myndigheter, næringsliv og samfunnet for øvrig. 

Powered by Labrador CMS