Statsbudsjettet 2004: Grunnlag for reformen

Publisert

Midler til gjennomføring av Kvalitetsreformen, videreføring av stipendiatprogrammet og startbevilgning på 10 millioner kroner til Studentsenteret. - Det er mye posititivt i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004, sier assisterende universitetsdirektør Sverre Spildo ved UiB.

Det har i statsbudsjettet for 2004 vært en hovedprioritering å fullfinansiere Kvalitetsreformen. Totalt er det forslått å bevilge 1,1 milliarder kroner til reformen, en øke på 517 millioner kroner i forhold til 2003. Til de fire universitetene bevilges det om lag 290 millioner kroner til reformen. Av dette får Universitetet i Bergen i overkant av 66,5 millioner kroner.

– Dette er noe mindre enn det behovet universitetene har bedt om til reformen, men likevel tilstrekkelig til at det til sammen med en streng intern prioritering innenfor universitetenes budsjettrammer kan gi grunnlag for en forsvarlig gjennomføring av Kvalitetsreformen, sier Sverre Spildo.

Følger opp forskningssatsing

Regjeringen foreslår også å bevilge 55,5 millioner kroner til opprettelse av nye stipendiatstillinger. De følger dermed opp satsingen på forskerutdanning ved at stipendiatprogrammet videreføres på samme nivå som tidligere, det vil si 200 nye stipendiater, hvorav Universitetet i Bergen får 30.

- Det er imidlertid skuffende at i underkant av halvparten av kostnadene ved dette er finansiert gjennom kutt i universitetets forskningsmidler, påpeker Spildo.

Men han legger til at de merker seg at Forskningsrådet har fått økt sine bevilgninger, slik at det også i 2004 er vekst i den samlede forskningssatsningen.


Studentsenteret startfinansieres

Til videreføring av bygging av nytt studentsenter i Bergen er det forslått bevilget 10 millioner kroner.

– Det er veldig gledelig at vi nå får en løsning for Studentsenteret gjennom denne startbevilgningen, sier assisterende universitetsdirektør.

Et annet positivt element for UiB er at budsjettforslaget har med en oversikt over byggetiltak som det ikke er gitt bevilgning til, men som er sendt til Statsbygg for videre utredning. På denne oversikten er nytt bygg for odontologi i Bergen tatt med.


Bedret studiegjennomføring

Deler av universitetsbudsjettet er nå knyttet til oppnåelse av resultater. Universitetet i Bergen har allerede bedret studiegjennomføringen. De siste to år har tildeling knyttet til utdanningsresultater derfor økt med 45 millioner kroner som følge av økt studiepoengsproduksjon.

Sverre Spildo er fornøyd med at budsjettet gir UiB mulighet til å gjennomføre Kvalitetsreformen.

– Likevel er bevilgningsnivået slik at dette vil kreve en betydelig egeninnsats fra universitetet, sier han.

Powered by Labrador CMS