Thomas Stevenson, Victoria Frøyseth og Runa Falck er kandidatene til universitetstyret ved Universitetet i Bergen.

Dette er kandidatene til universitetstyret

Det skal velges en ny representant blant gruppe B til universitetsstyret. Les hva kandidatene står for før valget starter mandag morgen.

Publisert

,Mandag 4. mai klokken 09.00 starter valget for kandidater til gruppe B som skal inn i universitetsstyret ved Universitetet i Bergen. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlem.

I mars godkjente valgstyret kandidatene som stiller til valg. De tre vil alle få et innpass i styret ettersom minst tre skal velges, men det blir kun en fast representant i styret.

Valget avsluttes torsdag 7. mai klokken 12.00. De blir valgt for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. I den anledning kan du her lese en nærmere presentasjon av hvem du kan stemme på.

Runa Falck, stipendiat ved Institutt for fremmedspråk

Falck sine hjertesaker er klima og miljø, i tillegg til gode arbeidsforhold for midlertidige vitenskapelig ansatte.

Runa Falck har flere saker hun stiller til valg for.

— Selv om universitetsstyret har vært gode på å ta miljøhensyn og diskutere det, så føler jeg som ansatt at det ikke har vært like godt kommunisert gjennom til fakultetene og instituttene. Derfor ønsker jeg at det tydeliggjøre den administrative kommunikasjonen slik at ingen er i tvil om at miljøhensyn skal tas på alvor og følges opp i praksis ved UiB, forklarer kandidaten til På Høyden.

Leser man Statens reiseregulativ blir man anbefalt å velge billigste reisemåte. Som regel er det fly, ikke det mer miljøvennlige valget med tog. Det kan føre til ulike tolkninger på hvordan man bør reise, mener Falck.

— Så problemet er ofte kommunikasjon. Det må bli mer tydelig at det er innenfor å velge miljøvennlig, sier hun.

Under miljø har hun flere punkter som hun vil at UiB skal legge til rette for. Blant annet utfasing av forsking på fossil energi og økt bruk av videosamtaler for å redusere reiser. Alle punktene kan du lese her.

Som representant for de midlertidige har hun også flere punkter som hun trekker frem.

— Det viktigste for meg er ikke å redusere midlertidighet, men å sørge for at de har ryddige arbeidsvilkår. Jeg vil også at de skal bli en del av det akademiske løpet på veien. Blir du ansatt som stipendiat, postdoktor, eller i en annen midlertidig stilling så skal det være en plan og idé som tar deg videre mot et endelig mål om fast jobb.

Samtidig ønsker hun at de som blir ansatt midlertidig får bedre forutsigbarhet i lengden på kontrakten sin.

— Tilby lengre, sammenhengende arbeidskontrakter ved første ansettelse heller enn å la ansatte gå i korte vikariater som fornyes, sier hun.

Victoria Røyseth, stipendiat ved Institutt for biovitenskap

— Saker som er viktige for meg er blant annet arbeidsmiljø og hvordan vi kan forsikre oss om at alle har et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Jeg husker godt da resultatene fra"Kartleggingsrapport-mobbing og trakassering i UH-sektoren" ble publisert høsten 2019. Der var stipendiatene ved UiB overrepresentert i gruppen som hadde blitt utsatt for mobbing og trakassering. Det gjorde inntrykk på meg og understreker hvor viktig arbeid for å forhindre at slike ting skjer er, forklarer Røyseth, og legger til:

Victoria Røyseth stiller til valg.

— Ellers er jeg opptatt av hva vi kan gjøre for at flest mulig stipendiater fullfører graden sin til normert tid samt forbedre kvaliteten på doktorgradsprogrammet. I tillegg er jeg opptatt av å forsikre tilrettelegging for den enkelte gruppe B medlem med tanke på å balansere familieliv og jobb på best mulig måte.

Stipendiaten har tidligere talt de midlertidige ansatte sin sak som gruppe B-medlem av Instituttrådet ved BiO.

— Jeg lærte hvor viktig det er at alle grupper bidrar med innspill og meninger for best mulig drift og forbedringer. Det er mye omfattende og hardt arbeid som foregår i kulissene, noe man ikke nødvendigvis tenker over til vanlig, sier hun.

Thomas Stevenson, stipendiat ved Institutt for biovitenskap

Den tredje kandidaten til universitetsstyret er Thomas Stevenson. Han har en bakgrunn fra University of Leeds, Harvard University og University of Durham før han kom til UiB.

Thomas Stevenson jobber for styret UiBdoc, som er en interessegrupper for alle doktorgrads- og postdoktorgradsforskere ved UiB. Nå vil han fremme deres sak i styret til universitetet.

— Jeg har troen på at et godt arbeidsmiljø er viktig for å fremme velvære for alle ansatte, men spesielt for de som har midlertidige kontrakter og ofte føler et ekstra press på seg. UiB er et utmerket sted å jobbe, men mange stiller spørsmål til manglende vekt på karriereutvikling (for både akademiske og ikke-akademiske karriereveier), liten tilgang til spesielle opplæring eller kurs og mangelfull kommunikasjon mellom avdelingene. Jeg er opptatt av å forbedre disse områdene for å sikre at alle midlertidige forskere kan utnytte tiden sin best mulig på UiB, sikre utmerket kvalitet på forskning og opplæring og å gjøre UiB til et enda bedre sted å jobbe og studere på, skriver han i presentasjonen av seg selv på UiBs sider.

I tillegg å ha vært innom en rekke universiteter har han også en bakgrunn fra helsevesenet før han kom inn i akademia. Tidligere har han jobbet som bioingeniør i offentlig helsevesen.

— Gjennom disse erfaringene har jeg fått mange verdifulle perspektiver fra et bredt spekter av forskjellige arbeidsmiljøer som jeg håper å kunne bidra med til i styret, skriver han.

Powered by Labrador CMS