Så tett kan nok ikke studenter stå på Muséplassen når studieåret åpner i år. Men det blir mange nye studenter ved UiB i år også.
Så tett kan nok ikke studenter stå på Muséplassen når studieåret åpner i år. Men det blir mange nye studenter ved UiB i år også.

Flere og flere «ve te Bergen»

Søkertallene til Universitetet i Bergen øker med nær 12 prosent.

Publisert Sist oppdatert

151 000 personer har søkt høgere utdanning fra høsten 2020. Det viser ferske tall fra Samordna opptak, som blir presentert fredag morgen. Svært mange av disse søker seg til Bergen. Universitetet i Bergen har 11 660 søkere som har satt et UiB-studie på topp.

Ti på topp ved UiB

Antall søkere med UiB som førstevalg

 1. Rettsvitenskap: 1968
  2.Psykologi, profesjonsstudiet: 883
  3. Medisinstudiet: 806
  4. Psykologi, årsstudium: 467
  5. Arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor: 294
  6. Generell psykologi, bachelor: 254
  7. Informasjonsvitenskap: 232
  8. Pedagogikk, årsstudium: 223
  9. Journalistikk, bachelor: 196
  10. TV-produksjon, bachelor: 189

— Det er en generell økning i søkertallet. Det er noe vi også har sett tidligere i økonomiske nedgangstider. Ved UiB har vi jobbet systematisk, og blant annet hatt en kampanje i sosiale medier som vi har sett har skapt interesse og som trolig har bidratt at vi har større økning i våre søkertall enn det nasjonale gjennomsnittet.

Det sier en fornøyd viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Årsstudium populært

I fjor var det rettsvitenskap ved UiB som hadde flest søkere i landet. I år er det enda flere som søker seg til jussen.

Ved UiB var profesjonsstudiet i psykologi var nummer to i fjor, og er det samme i år. Dit er det 883 søkere som ønsker seg, mot 1968 til rettsvitenskap. Psykologi ligger også som nummer to når man ser på søkere per studieplass. Der er årsstudium i informatikk på topp.

— Vi ser at årsstudium er populære i år, også i den yngre aldersgruppen, sier Samdal.

Dette tror hun henger sammen med at en del som kanskje ikke hadde tenkt å søke høgere utdanning nå vil prøve seg.

— I tillegg er det nok noen som ønsker seg tilleggsskolering og vil bruke et år på å øke kompetansen sin.

Mange vil til realfag

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en stor økning i antall søkere, med 43 prosent. Mange av disse søker seg til studier innen bærekraft og energi.

— Denne økningen er gledelig. Det har vært utfordringer med rekruttering til realfagene noen år, sier Samdal.

Forsknings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim har oppfordret de unge til å søke høgere utdanning, og til å begynne å studere.

— Siden det nå er mange som søker, Samdal, har dere plass til flere studenter?

— Det er noe vi ser på. Vi er bedt om å bidra til kompetanseheving for dem som nå står uten arbeid, og på kort sikt ser vi på etter- og videreutdanningstilbud. Men vi ser også på hvor vi eventuelt kan ta imot flere studenter. Dersom vi får flere studieplasser, vil det hjelpe oss ressursmessig, sier viserektoren.

Da UiB hadde universitetsstyremøte torsdag, sa Samdal at det planlegges for både digital og fysisk undervisning til høsten. Hun sa da at mange nok rom med plass til 20-30 studenter kan være utfordrende.

— Det handler også om romkapasitet dersom vi skal tilby flere studenter plass, sier hun til På Høyden.

Powered by Labrador CMS