— Studiesituasjonen oppleves helt klart som dårligere, sier historieprofessor Frode Ulvund.

Flertall ved UiB-institutt mener studiekvaliteten har falt under korona

70 prosent av de spurte studentene melder og at deres egen studieinnsats har blitt dårligere etter nedstengingen.

Publisert

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører jevnlig undersøkelser om studiekvalitet blant studentene sine. I år har de også spurt hvordan studentene har opplevd koronaperioden så langt.

Svarene fra 200 studenter viser at de fleste studentene er mindre fornøyde etter nedstengingen av universitetet.

Det var Universitetsavisa som først skrev om denne saken.

Opplever klart studiesituasjonen som dårligere

78 prosent av studentene svarte at de synes studiesituasjonen har blitt dårligere etter nedstengingen.

— Studiesituasjonen oppleves helt klart som dårligere. Mange bor i kollektiv, andre har kanskje ansvar for barn som har vært hjemme i denne perioden. Det blir flere distraksjoner, sier historieprofessor Frode Ulvund til Universitetsavisa.

Studentrepresentant i styret til Det humanistiske fakultet, Camilla Kitty Karlsen Lexander sier til På Høyden at koronasituasjonen er vanskelig for alle parter, spesielt for studentene. Som student oppleves det frustrerende å ikke ha kontroll over hva som vil skje framover.

— Det er mange spesielle situasjoner nå. Mange av oss må sitte hjemme og jobbe i et kollektiv, der det kanskje er fire, fem andre i samme situasjon. Noen har barn som har vært mye hjemme fra skolen. Noen har kanskje reist hjem og har ikke tilgang på nødvendig pensum.

— Masterstudentene har jo mistet tilgang på lesesalplass. De som skal levere til høsten har nesten mistet et halvt år på lesesalen, sier hun.

Samtidig mener hun ikke det har stått på fakultetets innsats.

— Personlig syns jeg de har vært veldig flinke til å gi ut informasjon raskt, spesielt til utvekslingsstudenter som ikke fikk god nok informasjon fra staten. Koronasituasjonen gikk ikke an å forutse. Hvis stengingen opprettholdes over sommeren, håper jeg vi kan lære av erfaringene fra de siste månedene, sier hun.

Gir grunn til bekymring

Studentene ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ble også spurt om sin egen innsats i denne perioden. 70 prosent av studentene svarer at innsatsen deres har blitt dårligere.

— 32 prosent sier nedstengingen har ført til langt dårligere studieinnsats, sier Frode Ulvund.

Dette mener han gir grunn til bekymring.

— Det er tydelig at studentene synes det er vanskelig å studere hjemmefra, og at de foretrekker fysisk undervisning og har behov for studierutiner. Jeg mener derfor at studentene bør i størst mulig grad tilbake på campus, selvsagt innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer, sier Ulvund til Universitetsavisa.

Han mener det er viktig for studentenes psykiske helse at de har mulighet til å være på campus og få regelmessig undervisning der.

— Burde være en prioritet å få studentene tilbake til campus

Samtidig viser undersøkelsen at de som i stor grad har benyttet seg av det digitale undervisningstilbudet er mer positive enn de som ikke har benyttet seg av det.

— I dette utvalget er det faktisk 40 prosent som synes det er bedre enn før nedstengingen, sier Ulvund.

Studentrepresentanten Camilla Kitty Karlsen Lexander er enig i at det er en stor fordel å kunne være fysisk tilstede.

— Det burde være en prioritet å få studentene tilbake til campus. Jeg syns mye av den digitale undervisningen har vær ok, men mye bærer og preg av at opplegget er laget for et vanlig semester, og ikke tilplasser digital undervisning. Da blir det noen halvveis-løsninger, sier hun.

Powered by Labrador CMS