Fotograferingen skal delvis ha skjedd i studiesituasjoner. Mannen er ansatt ved Det matematisk-naturvitskapelege fakultetet.

Fotograferte studenters rumpe - ble sagt opp

Den oppsagte ansatte skal ha fotografert studenters rumpe og bryst. Det er uenighet om bildene ble tatt med samtykke og hvor krenkende de er. Forskerforbundet mener UiB ikke har saklig grunn for oppsigelse.

Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert).

«NNs (navnet er sladdet, journ.anm) gjentatte nærfotografering av hans veilederstudenters kroppsdeler, foretatt i undervisningssituasjoner uten studentenes kjennskap til hverken fotografienes motiv eller fotograferingen, må anses å være klart i strid med de forventninger til integritet og korrekt opptreden som UiB kan stille til sine ansatte. At forventinger og plikt fra å avstå fra denne typen handlinger i arbeidsforholdet er særlig gjeldende for ansatte med veileder- og/eller undervisningsoppgaver overfor studenter, må være åpenbart».

Dette skriver advokatfirmaet Thommessen i et notat til Universitetet i Bergen.

Som Khrono tidligere har skrevet er en mannlig, vitenskapelig ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet sagt opp.

Forskerforbundets advokat sterkt uenig

Den oppsagte mannens advokat, Forskerforbundets Mariann Helen Olsen, advokat er sterkt uenig i påstandene fra Universitetet i Bergen og mener det ikke er grunnlag for oppsigelse av mannen.

Hun sier at hennes klient ikke kjenner seg igjen i omtalen av forholdene som arbeidsgiver, Universitetet i Bergen, har gitt.

— Han kjenner seg overhodet ikke igjen i den beskrivelsen, sier Olsen til Forskerforum.

Etter det Khrono har grunn til å tro, og noe som delvis kommer fram i deler av dokumentene det er gitt delvis innsyn i, har det vært uenighet om flere av referatene som er blitt skrevet fra møter under behandlingen av saken. Både varslerne og den omvarslede mannen har vært uenige i referatene.

Forskerforbundets advokat mener forholdene som er kommet fram verken kan ses på som krenkelse av tjenesteplikter, brudd på etiske retningslinjer eller brudd på den ansattes lojalitetsplikt.

«Det å fotografere andre i det offentlige rom er ikke en krenkelse av tjenesteplikter. I tillegg er det i dette tilfellet uklart hvor og når dette er skjedd, samt at studentene også sier de har samtykket,» skriver advokat Olsen i et tilsvar til UiB..

UiB-ledelsen sier saken handler om seksuell trakassering. Forskerforbundet bestrider dette.

Ikke seksuell relasjon

Der kommer det fram at det er to kvinnelige ansatte som har varslet. Dette skjedde sommeren 2018. Den ene av de to kvinnene hadde et forhold til den ansatte, mens hun var student og han ansatt. Den andre hadde ikke noe kjæresteforhold, men mener den ansatte har hatt negativ påvirkning på henne i løpet av mastertiden.

Høsten 2018 fikk den ansatte en skriftlig advarsel. Der het er det at bakgrunnen for advarselen er forholdet til to kvinnelige studenter høsten 2017.

— Relasjonene var intime, ikke seksuelle, men for tette sett i lys av at du var veileder for studentene. Relasjonene har satt studentene i en utfordrende og ukomfortabel situasjon, og en slik oppførsel er ikke akseptabel for en ansatt ved UiB.

Advarselen gjelder i to år – deretter blir den slettet fra personalmappen, heter det.

Bildemateriale

Men deretter, på senhøsten i 2019, varsler studentombudet ved UiB om samme sak. Han leverer inn en del bildemateriale. De samme bildene blir levert inn like over nyttår. Det er trolig disse bildene det vises til når UiB-ledelsen tidligere har sagt at det er kommet inn nye opplysninger i saken.

Studentombud Sindre Dueland sier han oppfatter saken som en sak om seksuell trakassering

— Min oppgave er å hjelpe studentene, så jeg har videreformidlet deres varsel, sier studentombud Sindre Dueland.

Han sier at basert på det han fikk vite, oppfattet han saken som alvorlig.

— Oppfattet du saken som seksuell trakassering?

— Ja, det gjorde jeg.

— Hvorfor gjorde du det?

— Det handler om detaljer, som jeg ikke ønsker å gå inn i, sier Dueland.

Khrono har ikke fått innsyn i noen av bildene.

Ifølge sakspapirene skal de vise kvinnerumper, og i noen tilfeller også bryst. Men det er ikke nakenbilder. I rapporten fra advokatfirmaet blir det vist til at bildene er tatt i studiesituasjoner, men at fokus er kropp. Det er nevnt «nærbilder av veilderstudent med fokus på rumpe og bryst», og nærfotografier av studentenes mage, rumpe og bryst.

Leder av Forskerforbundet i Bergen mener at universitetets fremstilling av bildene er overdrevet.

— Det er helt uskyldige bilder, sier Steinar Vagstad til Khrono.

Fikk bilder levert

Bildene skal være levert inn av mannens eks-kjæreste, som etter det Khrono forstår har tatt seg inn i mannens private pc.

I Forskerforbundets tilsvar skriver de at «det å fotografere andre i det offentlige rom er ikke en krenkelse av tjenesteplikter. I tillegg er det i dette tilfellet uklart hvor og når dette er skjedd, samt at studentene også sier de har samtykket».

Forskerforbundet skriver at eks-kjæresten skal ha funnet bildene da hun hadde tilgang til mannens leilighet fordi hun skulle mate katten mens han var på ferie. De mener fotografiene er skaffet til veie på en måte som krenker privatlivets fred. Advokat Mariann Helen Olsen skriver også at det anses som gjeldende rett at hvis arbeidsgiver har valgt å reagere med en advarsel, kan det ikke gis en oppsigelse eller avskjed med mindre det inntrer nye kritikkverdige forhold.

— Arbeidstaker må regne at forholdene er ute av verden, dersom han ikke selv kan bebreides at det oppstår nye problemer, skriver Olsen, og påpeker også at det ikke har oppstått nye forhold etter at advarselen ble gitt.

Mener ordensstraff var passende

Som Khrono har skrevet, innstilte ikke UiBs jurister på oppsigelse. I en rapport som ligger ved sakspapirene blir dette utdypet. Der står det at HR-avdelingen har konkludert med at mannen har brutt tjenestepliktene sine, siden han har tatt slike bilder uten kvinnene kjente til at bildene ble tatt. Men fordi bildene ikke er tatt etter at mannen ble ilagt en advarsel i 2018, mener UiBs jurister at det ikke er grunnlag for opppsigelse.

De mener heller ikke at det er snakk om seksuell trakassering, og skriver at dersom man hadde visst om disse bildene i 2018, kunne det vært grunnlag for å gi mannen ordensstraff, men heller ikke da oppsigelse.

UiB har tidligere ilagt en ansatt ordensstraff for lignende forhold. En underviser ved Det humanistiske fakultet fikk det i 2017. Ingrediensene i saken var blant annet utilbørlige, nedlatende og krenkende uttalelser, som delvis har vært av seksuell art. Også i denne saken var studenter involvert.

HR-avdelingens jurister mener at det ikke er grunnlag for å si at det har vært utvist en manglende arbeidsutførelse.

«HR-avdelingen ser ikke at de nevnte bestemmelsene i statsansatteloven gir grunnlag for oppsigelse i denne saken», heter det, før HR-avdelingen minner om at terskelen for oppsigelse er høy.

Forbundet klager saken videre

Forskerforbundet har allerede varslet at de vil klage på oppsigelsen, og de er også innstilt på å ta saken til retten dersom det blir nødvendig. Forskerforbundets leder ved UiB, Steinar Vagstad, har også vært svært kritisk til UiB-ledelsens, særlig rektor Dag Rune Olsens, uttalelser i saken.

Rektor Olsen er også styreleder ved UiB, og dersom saken ankes fra fakultetsstyret så er det Olsen og universitetsstyret som skal håndtere klagen, og det kan dermed stilles spørsmål ved styreleders habilitet.

Khrono gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi, sammen med flere medier, har fått delvis innsyn i sakspapirene til det hemmeligholdte fakultetsstyremøtet ved UiB 12.juni. Store deler av enkelte dokumenter er sladdet, blant annet begrunnet i personvernhensyn, noe som gjør det vanskelig å få total oversikt over hele saken og alle sidene ved den. UiB har i tillegg unntatt samtlige av de omstridte bildene fra offentlighet.

ENDRINGSLOGG: 20.06 kl 00.37: Saken er oppdatert med ytterligere opplysninger fra saksdokumentene om uenighet rundt fotograferingen, samt uttalelse fra Forskerforbundets advokat via Forskerforum.

Powered by Labrador CMS