Kjetil Egelandsdal oppfordrer studenter ved UiB til å svare på undersøkelsen som ble sendt ut forrige uke.

Har sendt ut stor studentundersøkelse

— Vi går grundig til verks, sier ansvarlig for undersøkelsen, postdoktor Kjetil Egelandsdal.

Publisert Sist oppdatert

12. mars ble alle landets universiteter og høgskoler stengt som følge av koronapandemien. Nå er Universitetet i Bergen i gang med å undersøke hvordan nedstengingen har påvirket studentene.

Forrige uke sendte UiB ut en spørreundersøkelse til studentene, blant annet med formål om å kartlegge hvordan overgangen til heldigital undervisning har påvirket studie- og læringssituasjonen.

Vil ta lærdom

Studentundersøkelsen er en del av forskningsprosjektet DigiTrans, som startet opp i april, og som består av fire ulike «bolker». Samlet vil de fire temaene gi et unikt bilde av den digitale transformasjonen ved UiB og de utfordringene som koronapandemien har ført med seg.

Vi ønsker selvsagt å ta lærdom av situasjonen vi har vært i, og bruke de erfaringene som universitetet har gjort seg inn mot de kommende semestrene.

Kjetil Egelandsdal

Det er postdoktor ved SLATE på Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Kjetil Egelandsdal, som sammen med seniorforsker i Norce, Cecilie Hansen, har ansvaret for studentundersøkelsen.

— Det viktigste for oss er å finne ut hvordan studentene har opplevd undervisningen og studiesituasjonen i perioden som universitetet har vært stengt. Og da er vi ute etter både det som har vært positivt, men også det som har vært mer utfordrende, sier Egelandsdal.

Han forteller at målet er å ha klar en rapport i løpet av høsten. Denne skal danne utgangspunkt for videre utvikling.

— Vi ønsker selvsagt å ta lærdom av situasjonen vi har vært i, og bruke de erfaringene som universitetet har gjort seg inn mot de kommende semestrene. Det kan godt tenkes at vi kommer til å oppleve en lignende situasjon igjen, men vi vil også se på hvordan vi kan bruke erfaringene når ting begynner å normalisere seg igjen, understreker Egelandsdal.

Aktivitetsdata

I tillegg til spørsmålene som handler om undervisning, vil det også dukke opp mer generelle spørsmål som handler om for eksempel sosial isolasjon og det å jobbe hjemmefra. Det er også planer om å gjennomføre intervju med noen av de som har deltatt i spørreundersøkelsen.

— Vi går grundig til verks, sier Egelandsdal.

DigiTrans ble iverksatt av UiB gjennom læringsanalysesenteret SLATE. De fire temaene som inngår i forskningsprosjektet er organisasjon, ledelse og innovasjon, tilpasning til nettbasert undervisning og læring., læringsdesign i nettbaserte kurs og digital atferd hos studenter.

— Vi vil også se på studentenes aktivitetsdata når det gjelder bruk av Mitt UiB, informerer Egelandsdal.

Powered by Labrador CMS