Professor Rebecca Cox er en av forskerne som får midler fra Forskningsrådet og Trond Mohns Stiftelse.

Koronamidler til fire UiB-prosjekt

Forskningsrådet lyste ut 130 millioner til koronaforskning. 19,5 av millionene havner ved UiB.

Publisert

Det trengs både forskning som kan hjelpe oss til å forstå koronaviruset CoV-2 og sykdommen covid-19 og til evaluering av ulike behandlingstiltak. Men det trengs også forskning på bredere samfunnsaspekter, og intervju og datainnsamling må skje mens krisen pågår.

Dette sa Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen da Forskningsrådet lyste ut midler til koronaforskning.

Torsdag ble det kjent hvilke 30 av de totalt 78 prosjektene som får finansiering, skriver Khrono. Av disse kommer fire fra Universitetet i Bergen (UiB). Totalt ni prosjekt fra UiB søkte om midler.

Penger fra Trond Mohn

De fire prosjektlederene er professor Rebecca Cox, førsteamanuensis Bjørn Sætrevik, professor Harleen Grewal og professor Halvor Sommerfelt. Cox, Grewal og Sommerfelt hører hjemme ved Det medisinske fakultet, Sætrevik ved Det psykologiske fakultet.

Cox leder et prosjekt der formålet er å forstå immunsvar etter covid-19-infeksjon i den generelle befolkningen og hos helsearbeidere. Det forklarer Cox til UiB.no.

Prosjektet «COVID-19 infection in healthcare workers and the general population» har fått tildelt fem millioner kroner fra Trond Mohn stiftelse.

Som Khrono tidligere har skrevet, er Cox og kolleger i gang med å teste personer som har fått påvist koronaviruset, og de har også fremstilt korona-proteinet.

Grewals prosjekt vil bidra til å avgrense covid-19, samt optimalisere pasientbehandling. Forskerne vil bidra til å forstå sykdommens alvorlighetsgrad, optimalisere prøvetakingsstrategier, optimalisere pasientbehandling og bygge kompetanse for smitteofrebygging av helsepersonell. Prosjektet får 4,9 millioner kroner, skriver UiB.

Begge disse prosjektene skjer i samarbeid med blant annet Haukeland Universitetssykehus.

Datainnsamling i gang

Sommerfelt er professor ved Senter for internasjonal helse. Han ha fått 4,9 millioner kroner til å se på forhold i Uganda.

— Dersom studien får klarering av ugandiske myndigheter, skal vi undersøke om tuberkulosevaksinen (BCG) kan beskytte barn av HIV-1-positive mødre mot koronasykdom, sier Sommerfelt til UiB.

Sætrevik har allerede gjort de første datainnsamlingene til sitt prosjekt. Kjernen er å lære mer om hvordan folk ser på risiko knyttet til koronapandemien og hvordan dette påvirker hvordan de tenker rundt pandemien og håndterer den i hverdagen.

— Vi skal gjøre til sammen fem datainnsamlinger fra et representativt utvalg av nordmenn, i samarbeid med Medborgerpanelet. Slik kan vi følge hvordan risikoopplevelse, holdninger og atferd knyttet til koronaviruset utvikler seg over tid, sier Sætrevik til UiB.

Imponert minister

— Det er ganske stor bredde i prosjektene som har fått tildeling, faglig sett er det alt fra medisin til kommunikasjon, sier Røttingen til Khrono.

Røttingen sier også at det var flere støtteverdige prosjekt enn de som nå fikk midler.

Forsknings- og høgere utdanningsminster Henrik Asheim var imponert da Khrono møtte han onsdag:

— Det er så kjekt å se at man allerede nå er i gang med denne viktige forskningen. Det har vært imponerende å se hvor kjapt ressursene har funnet hverandre her, sa Asheim.

Powered by Labrador CMS