Klimademonstrasjon på Torgallmenningen i 2019. Studentrepresentant Gard Skulstad Johanson kom med forslag i universitetsstyret som gjør at klima blir vektlagt i UiBs anskaffelsesstrategi.

Nå skal vi begynne å kutte i utslippene

Klimaarbeidet ved UiB fortsetter, på tross av andre kriser.

Publisert Sist oppdatert

I universitetsstyremøtet torsdag 23.april foreslo jeg endringer til anskaffelsesstrategien som vil sikre at klima og miljø prioriteres enda høyere ved UiB enn i dag. Jeg kan med glede avsløre at styret gikk inn for dette! Klimaarbeidet ved UiB fortsetter med andre ord, på tross av andre kriser.

Men hvorfor er det viktig med klimasatsing i anskaffelsesstrategien? UiB slipper årlig ut om lag 54600t CO2-ekvivalenter. Om lag 53500 av disse kommer fra produktene og tjenestene vi kjøper fra andre. Alt fra pappkrus til flyreiser regnes inn her og hva man kan kjøpe er regulert i UiB sin innkjøpsstrategi. Det er derfor svært viktig at denne skal prioritere klima høyt, slik endringsforslaget jeg fikk gjennom sikrer.

UiB sitt største bidrag til å løse klimakrisen er vår forskning og utdanning, men vi må også kutte i våre egne utslipp. På den måten kan vi gå frem som et godt eksempel for de endringene som må gjennomføres i hele samfunnet.

Samtidig som klima er tydelig prioritert i anskaffelsesstrategien må vi fortsette med å følge de ambisiøse tiltakene som er skissert i klimastrategien til UiB. Nå må vi fortsette å holde fokus og vedta politikk ved UiB som sikrer at vi kutter i utslippene, utdanner kandidater og forsker på løsningene som vil bidra til å løse klimakrisen. Jeg kommer ikke til å slutte med å sette klima fremst i universitetsstyret og håper på muligheten for å kjempe for mer ambisiøse klimamål også i neste periode. Sammen kan vi løse klimakrisen.

Powered by Labrador CMS