Norske forskere publiserer mer og mer, men med Universitetet i Bergen er det en liten nedgang i publisering.

Nedgang i publikasjonspoeng

Universitetet i Bergen er blant de institusjonene som har nedgang totalt sett i produksjon av publikasjonspoeng i 2019.

Publisert

Nylig ble tallene fra norsk forskningspublisering i 2019 klare. Sammenlignet med 2018 er det en vekst på 5,1 prosent nasjonalt i antall publiseringer.

Tre universiteter og høgskoler har likevel en nedgang totalt sett i produksjon av publikasjonspoeng i 2019. Universitetet i Bergen (UiB) er blant dem, med en nedgang på 0,70 prosent sammenlignet med 2018.

Da ser det bedre ut for UiB når man ser på publikasjonspoeng per faglig ansatt. I snitt leverer de ansatte 1,49 publikasjonspoeng hver. Kun fire institusjoner har høyere snitt i Norge. Det er Norges idrettshøgskole, MF Vitenskapelige høyskole, Universitetet i Oslo og Ansgar Teologiske Høgskole.

Tross en liten nedgang i publikasjonspoeng fra 2018 så leverer UiB 3414,3 poeng. NTNU og Universitetet i Oslo er institusjonene som produserer mer. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er mest aktive på publiseringen ved UIB.

Publiseringspoeng i 2019 og endring fra 2018

Enhet Publiseringspoeng Endringspoeng
Universitetsmuseet i Bergen72,2-14,4 %
Universitetsbiblioteket i Bergen5,424,7 %
Sentraladministrasjon43,952 %
Fakultetet for Kunst, Musikk og Design14,2-26,5 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet365,9-7,5 %
Det psykologiske fakultet346,522,8 %
Det medisinske fakultet874,43,8 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet1226,9-4,7 %
Det juridiske fakultet947,7%
Det humanistiske fakultet371,1-7,6 %

Kilde: NSD/DBH

Powered by Labrador CMS