— Koronaepidemien gjør at fakultetets økonomi blir mer anstrengt, sier Heidi Anette Espedal.

Odontologi taper flere millioner på koronakrisen

Tannlegeutdanningene i Oslo og Bergen anslår å ha tapt minst 25 millioner kroner på koronastengt klinikker.

Publisert

Utbruddet av koronaviruset og den påfølgende nedstengningen av det norske samfunnet 12. mars har hatt store inngripende konsekvenser.

Et tiltak som har fått store konsekvenser fra de tre odontologi-utdanningene i Norge, er stengte klinikker. En viktig inntektskilde for tannlegeutdanningene er den omfattende kliniske praksisen tannlege- og tannpleierstudenter har på klinikker.

Tap på flere millioner

Ved Universitetet i Bergen (UiB) viser et foreløpig estimat et tap på 11,1 millioner kroner — i stor grad knyttet til inntektstap fra en stengt tannklinikk, men også reduserte kostnader.

Institutt for klinisk odontologi er underlagt Det medisinske fakultet i Bergen. Fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal viser til at det også har vært en kraftig økning i priser på verneutstyr som har bidratt til den økonomiske situasjonen.

— Koronaepidemien gjør at fakultetets økonomi blir mer anstrengt, sier Espedal.

Ingen vil miste jobben

Hun sier videre at det er uklart på nåværende tidspunkt hvem som tar regningen for den stengte tannklinikken, men:

— Når det gjelder konsekvenser for ansatte, så vil ingen miste jobben.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) anslår Det odontologiske fakultet (OD) å gå 14-15 millioner kroner i minus som følge av koronautbruddet i 2020.

— Når klinikkene delvis har vært stengt, og kun har behandlet pasienter med alvorlige, akutte og smertefulle tilstander, har naturligvis pasientinntektene våre sunket dramatisk, sier dekan Pål Barkvoll.

Powered by Labrador CMS