Rektor Dag Rune Olsen gikk på et nederlag i universitetsstyret.

Olsen på gråten etter nederlag i styret

Rektor Dag Rune Olsen fikk ikke flertall for sitt forslag til presisering av forholdet mellom rektor og direktør. Han mener faglig ledelse svekkes.

Publisert

— Alle forslagene er fremmet for å sikre faglig ledelse. Det er det lite gehør for, og det tror jeg kanskje jeg må rette meg etter som styreleder.

Det sa rektor Dag Rune OIsen da universitetsstyret hadde en lang og grundig debatt om UiBs høringssvar til den nye universitets- og høgskoleloven. Mest debatt ble det om punktet knyttet til ledelse: Skal man fortsatt kunne ha valgt rektor, som også er styreleder? Det mener et mindretall i Aune-utvalget. Men Olsen hadde kommet med noen forslag til endring av det mindretallet skriver i lovforslaget. Disse fikk ikke gjennomslag i styret.

Redd for å svekke

Både Kjersti Fløttum og Eirik Hovden tok i styremøtet til orde for at de ikke ville endre for mye på mindretallets forslag.

— Jeg er usikker på om det er klokt. Jeg tror dette forslaget kan bli svekket dersom vi kommer med forslag til substansielle endringer, sa Fløttum.

Korona-feiring for studentene: Studentparlamentsleder Andreas Trohjell (i midten) var tilhører, og enig med Gard Skulstad Johanson og Lise Carlsen i at det var best å gå for det mindretallet i utvalget har foreslått.

Det samme sa Lise Carlsen, som er studentrepresentant.

— Vi må ha en sterk og samlet stemme. Jeg er redd for at vi setter oss litt ut på sidelinjen dersom vi kommer med for store endringer, sa hun.

Ved UiB har et høringsutvalg, som blant annet har vært satt sammen av dekanene, jobbet med høringsuttalelsen før den kom til styret. De fikk blant annet et forslag der det het at direktør skal rapportere til rektor. Det sluttet utvalget seg ikke til. Forslaget om at direktør løpende skal konsultere rektor om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet, fikk heller ikke gjennomslag. Det samme gjaldt forslaget om at det skulle inn at rektor «utøver» ledelse.

To hender på rattet

Petter Bjørstad vil gjerne skille daglig leder fra styreleder. Flertallets forslag i Aune-utvalget er at også valgte rektorer skal ha ekstern styreleder.

— De siste 13 årene har to direktører måttet gå fordi de ikke innordnet seg. Rektor har hatt ikke bare en, men to hender på rattet. Det har reelt vært en leder, som har vært rektor, sa Bjørstad, og la til at han mener at det er korrekt at det er rektor som er leder.

Det ble mindretallets forslag som ble vedtatt. Olsen sa at når hans forslag ikke fikk støtte, er hans subsidiære forslag å støtte nettopp dette forslaget. Han sa at han er stolt over å ha prøvd å sikre faglig ledelse, og pekte på forskjellen mellom at direktør legger fram saker «i samråd med» og «etter samråd med».

— Og så er jeg ganske lei meg. Jeg mener at svekker – nå ble jeg faktisk litt rørt, sa Olsen, mens stemmen brast.

— Jeg mener at faglig ledelse blir svekket. Jeg skulle gjerne sluttet med en mer happy note.

Powered by Labrador CMS