Deler av lokalene til Kunst, musikk og design vil bli tilgjengelig igjen. Nå jobbes det med å finne ut hvem som skal få tilgang.

Planlegger for hvem som får lov å komme tilbake

Det vil fortsatt være strenge smittevernsregler, men dekanen ved kunst, musikk og design er fornøyd med at de kan gi tilgang til noen av sine ansatte og studenter.

Publisert

Noen studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger kan få komme tilbake til universitet og høgskoler fra 27. april. Det kom fram på regjeringens pressekonferanser på tirsdag før påske. Det gjelder de som er avhengig av tilgang til laboratorium og øvingsrom for å fullføre en grad.

— Vi er veldig glade for at vi har blitt hørt. Vi har argumentert for at dette var en nødvendig prioritering dersom noe skulle åpnes. Så vi setter pris på at Universitetet i Bergen (UiB), Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kunnskapsdepartementet har hørt på oss, sier Frode Thorsen, dekan ved Kunst, musikk og design ved UiB.

Fortsatt delvis stengt

Selv om noen studenter og ansatte vil få tilgang til lokalene til fakultetet igjen så understreker Thorsen at det er fremdeles smittevernregler som skal følges.

— Jeg er veldig opptatt av at både studenter, undervisere, stipendiater og verksmestre hos oss leser nøye hvilke restriksjoner som fremdeles gjelder. Det er et strengt smittevernregime og alt skal fortsatt gjennomføres på en forsvarlig måte, sier han.

Maks fem personer sammen og med en avstand på to meter blir fortsatt gjeldende.

— Vi skal nå bruke tiden frem til 27. april med å planlegge veldig nøye hvordan vi skal løse dette. Vi kommer til å gå ned på individnivå for å se hvem som skal få tilgang, sier han.

Krevende tid

Mange av studentene og stipendiatene har helt siden 12. mars stått uten tilgang til instrumenter og verksted som de er avhengig av i sine studier.

— Vi kommer til å prioritere for eksempel musikkstudenter som spiller på instrumenter man ikke kan forvente at de har på sin hybel, eller enklete kunst- og designstudenter som jobber med installasjoner og objekter som står igjen i lokalene, forteller Thorsen.

Han forteller videre at den milde åpningen ikke vil påvirke eksamen.

— Vi har allerede endret radikalt på undervisning- og vurderingsformer for dette semesteret, så det får ikke direkte betydning for det. Vi kan ikke gjennomføre utstillingsbaserte eksamener eller konserteksamener under disse reglene uansett. Det ville dessuten vært fatalt om vi skulle planlegge for det igjen og så kommer det innskjerping. Dette har likevel stor betydning for noen studenter som nå kan opprettholde sine ferdigheter. Hvis forholdene tillater det vil vi prøve å legge til rette for noen utstillinger og konserter til høsten, sli kat studentene får en mulighet til å presentere sitt arbeid.

Som På Høyden har skrevet før har det vært en krevende periode for kunstfagene ved UiB.

— Det har vært veldig bekymringsfullt å vite at studenter ikke får progresjon. Jeg har hørt om noen pianostudenter som har lånt til seg et lite keyboard som nødløsning, men man bør ikke spille for lenge på slike instrumenter. De må ha daglig kontakt med «the real thing», sier dekanen.

I dialog hele veien

Thorsen leder også den strategiske enhet for kunst, design og arkitektur i UHR. Gjennom den rollen har han vært i kontakt med UHR-leder Dag Rune Olsen om problemene kunstfagene i hele landet har.

— Vi har orientert hverandre nasjonalt om situasjonen og prøvd å spille inn forslag til løsninger. I tillegg har vi vært veldig tydelig ovenfor ledelsen om våre problemer og den situasjonen har de forstått.

Nå blir det opp til hver enkel institusjon å finne ut hvordan de skal løse oppmykningen av stengingen.

— Det er litt ulike lokaler som institusjonene har til disposisjon som kan påvirke det. I Bergen har vi for eksempel felles verkstedsarealer i bygget i Møllendal som vi må planlegge for. Så har vi også Griegakademiet der det er enklere å slippe inn enkelte på individuelle øvingsrom. Det er noe som hele sektoren må se på nå frem mot 27. april.

Powered by Labrador CMS