Lise Carlsen (til venstre), her frå eit fysisk styremøte, reagerer på at fleire fakultet framleis gir studentane tilbakemelding på eksamen altfor seint.

Reagerer sterkt på sensur-tal

Studentrepresentant Lise Carlsen meiner saka om forseinkingar i sensuren på om på nytt i universitetsstyret.

Publisert Sist oppdatert

— Urovekkande og trist, sa Lise Carlsen då universitetsstyret torsdag diskuterte sak om forseinka sensur.

Som På Høyden har skrive, sa styret nei i fjor nei til å innføra bot for forseinka sensur. Men tala som no vart lagt fram for styret i ei orienteringssak, viser at det framleis er fleire fakultet som har store forseinkingar.

Reagerer sterkt

— Gard (Skulstad Johanson, journ.anm) og eg var ganske greie å ha med å gjera då me fekk tal i fjor haust. Men studentar reagerer sterkt på negative tal, og eg meiner at dersom forseinkingar vert ein trend, må saka opp igjen i styret, sa Carlsen.

Gard Skulstad Johanson, som er den andre studentrepresentanten, peika på at nokre av eksamenane som har forseinka sensur, har svært forseinka sensur. Fristen i universitets- og høgskulelova er tre veker.

Leiaroppgåve

Då styret sa nei til å innføra bot for forseinka sensur, slik fleire andre utdanningsinstitusjonar har gjort, var argumentet at å sjå til at sensurfristane vert haldne er ei leiaroppgåve. Rektor Dag Rune Olsen la framleis vekt på dette.

— Men me er ikkje i mål, og dette må følgjast opp tett, sa Olsen.

Powered by Labrador CMS