UiB får beholde eierskap over sine egne bygg. Dette bildet viser Muséplass 1, der ledelsen ved universitetet holder til. Foto:

Regjeringen skrinlegger planer om å overta bygg

Universiteter og høgskoler som eier egne bygg skal få beholde ansvaret for forvaltning av bygg og eiendommer.

Publisert

Universitetet i Bergen, NMBU, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, og Universitetet i Oslo, samt Norges Idrettshøgskole, er blant de som har vært svært urolige for at regjeringen har villet overføre eierskap og drift av universitetsbygg til Statsbygg.

Universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen, Kjell Bernstrøm har tidligere sagt til på Høyden hvorfor han mener en overføring av bygg til Statsbygg vil være problematisk:

— Etter vår vurdering vil dette både svekke økonomien vår og gjøre strukturen mindre fleksibel, sa Bernstrøm i fjor.

Alternativet til dagens løsning har vært at universitetene skal leie sine bygg fra Statsbygg, og planene er et resultat fra en rapport som Capgemini Invent laget har laget på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018.

Legger bort forslaget

Forrige uke skrev Khrono at Frp ønsket å sikre flertall i Stortinget mot at Statsbygg skal overta eierskapet til bygg på universiteter og høgskoler. Representantforslaget om at universiteter og høgskoler fortsatt skal eie sine bygg ble først fremmet av Senterpartiet.

— Frp har vært svært tydelige ovenfor regjeringspartiene og direkte til statsråden om at å frata universitetene og høgskolene forvaltningsansvar, ikke er noe vi er positivt innstilt til, uttalte utdanningspolitisk talsperson for Frp, Roy Steffensen, forrige uke.

Nå er det avklart at både Senterpartiet, Frp og resten av de rødgrønne partiene, og selvsagt også de fem mest berørte institusjonene, får ønsket sitt om å beholde eierskapene oppfylt.

Det skriver Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

— Regjeringen legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved UiB, NMBU, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg, står det i pressemeldingens innledning.

Ingen grunn til å frata dem ansvaret

Forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at han ikke ser noen grunn til å frata universitetene jobben med å forvalte sine egne eiendommer.

— Jeg er opptatt av at vi skal ha bygg og arealer som bidrar til god læring for studentene og gode forskningsfasiliteter. Jeg ser ingen grunn til å frata dem det ansvaret. For å støtte dem i dette arbeidet har de fått 652 millioner kroner ekstra for til å oppgradere og modernisere arealene de siste fem årene, uttaler Asheim.

— Det viktigste for regjeringen er at studentene og de ansatte har gode rammer for utdanning og forskning, ikke hvem som forvalter byggene. Derfor forventer vi at universitetene nå legger gode planer for styrket vedlikehold og rehabilitering av statens universitetsbygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

— En god dag!

Stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg, som tidligere har vært viserektor for NTNU i Ålesund, og som i slutten av mars avslørte for Khrono at hun ikke kommer til å ta gjenvalg på Stortinget etter denne perioden, men heller vende tilbake til NTNU, uttaler følgende i en pressemelding tirsdag morgen:

— Dette er en god dag! Vi har vært bekymret for at en overføring av forvaltningsansvaret fra universitetene til Statsbygg ville gå ut over institusjonenes selvstyre. Vi har merket oss motstanden til dette forslaget i sektoren, og var skeptiske til å frata universitetene ansvaret for eiendomsforvaltningen. Jeg er ikke i stand til å se at en overføring av forvaltningsansvaret av bygninger til en tredjepart skulle bidra til verken mindre byråkrati eller raskere beslutningsprosesser, så jeg er svært glad for at forslaget om å frata universitetene forvaltningsansvaret nå blir lagt bort.

Powered by Labrador CMS