Dette er en av de nyere arbeidsplassene for studenter, på realfagsbiblioteket.

Studentene fortjener ikke å få hodepine

Vi vil sikre at studentenes arbeidsmiljø settes på dagsorden, og vi vil jobbe for at UiB pusser opp lesesaler og auditorier.

Publisert

Mange av lesesalene og auditoriene ved UiB er rett og slett for dårlige. Luften er tung, det er få vinduer og det er enten for varmt eller for kaldt. Mange studenter opplever at lesesalene ikke hjelper på lesingen, men at man over tid får både hodepine og blir trøtt. Dette vil vi gjøre noe med.

I den kommende tiden skal universitetsstyret ved UiB vedta ny arealplan. Hvorfor er dette viktig? Jo UiBs arealplan bestemmer hvordan byggene til UiB skal styres i mange år fremover. Til nå har den sagt lite om studentarbeidsplassene, men dette vil vi endre.

Vi vil sikre at studentenes arbeidsmiljø settes på dagsorden. Vi vil jobbe for at UiB pusser opp lesesaler og auditorier. Dette må gjøres i samarbeid med UiBs pedagogiske miljø, slik som læringslaben, som spesialiserer seg på hvordan studentarealene fremmer læring.

For et par år siden ble det gjort et omfattende kartleggingsarbeid ved UiB. Der kartla man hvilke studentarbeidsplasser som eksisterer i dag, hva som fungerer og hva som ikke fungerer samt hva studentene ønsker av nye arealer. Vi vil børste støvet av denne rapporten og sikre at denne tas inn i arbeidet med ny arealplan. Det er også viktig at vi utformer arbeidsplasser i samarbeid med lokale studenter. Det hjelper lite om vi bygger lesesaler når studentene trenger grupperom, eller grupperom når studentene trenger verksted og øvingsrom. Derfor vil vi sikre at arealplanen er tydelig på at studentene skal involveres i arbeidet med utforming av nye studentarbeidsplasser og nødvendig oppussing av gamle studentarealer.

Nå er det valg ved UiB, men det er ikke lenge igjen før valgurnene stenger. Stem Cora og Gard på studvalg.no før torsdag klokken 12:00, så lover vi at vi skal kjempe for at UiB ikke gir deg hodepine.

Powered by Labrador CMS