Så glad var Dag Rune Olsen da Media City Bergen åpent. Nå skal et av de nye sentrene for forskningsdrevet innovasjon holde til i mediebygget.

To innovasjonssentre til UiB

Forskningsrådet investerer rekordhøye 2,1 millarder til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiB får to av sentrene.

Publisert

2,1 millarder til totalt sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er nå delt ut.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  • Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.
  • Hvert prosjekt får 12 millioner kroner årlig over 5+3 år. Totalt 96 millioner ved full pott. Hittil har 38 sentre fått totalt 3,2 milliarder kroner.
  • SFI-ordningen forutsetter at bedrifter deltar i sentrenes virksomhet.
  • Offentlige aktører kan delta sammen med private bedrifter. Hvert senter må ha minst tre slike brukerpartnere og det må alltid være med private bedrifter som partnere.
  • Alle brukerpartnerne skal delta aktivt i sentrenes styring, finansiering og forskning og må ha en betydelig, egen innovasjonsvirksomhet og evne til å utnytte forskningsresultater i utviklingen av sin virksomhet.
  • Før årets tildeling er 24 sentre i drift av totalt 38 tildelinger til nå. 14 sentre er avsluttet.
  • Kilde: Forskningsrådet

Det er mer enn dobbelt så mange som det var antydet i fjorårets utlysing. De to som har størst uttelling er NTNU med fem og Sintef med fire sentre. Bergen får til sammen 6 nye sentre.

Før årets tildeling er 24 slike sentre i drift. Fra oppstarten er det totalt 38 som har fått tildeling, 14 sentre er avsluttet.

Grønn omstilling

— Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort, sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Han legger til:

— Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting,

Den historisk høye tildelingen med 22 sentre i stedet for 10 som var antydet i utlysingen skjer etter at 70 søknader var kommet inn. Områdedirektør Kristin Danielsen sa tidligere til Khrono at rundt en tredjedel av de 70 var så gode at de kunne innvilget alle.

Det er nesten så langt styret i Forskningsrådet har strukket seg. I tillegg til Forskningsrådets bevilgning på 960 millioner er det hentet over en milliard ekstra fra noen av porteføljestyrene i Forskningsrådet og fra regjeringens krisepakke til kunnskapssektoren.

Bedre enn solskinn i Bergen

Trondheim, med NTNU og Sintef er tradisjonelt vinnerne i kampen om SFI-pengene, men dette året har Bergen meldt seg på med 6 nye sentre. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB) smiler helt rundt etter at han har blitt kjent med den gode nyheten.

— Det er iallfall mer spektakulært med 6 tildelinger til Bergen enn at solen skinner her i dag. Og ikke minst er dette en fantastisk nyhet for UiB som kanskje ikke har vært kjent for å ha så mye fokus på innovasjon, sier Dag Rune Olsen til Khrono.

Han viser til at UiB har satset bevisst på innovasjon de siste årene. At vi nå får resultater med to tildelinger som vi har ansvar for, mens vi vel er involvert i de fleste av de andre, er selvfølgelig svært gledelig, sier Dag Rune Olsen.

UiB vant frem med en SFI innen mediesektoren «Ansvarlig medieteknologi og innovasjon».

— I Media City Bergen (MCB) har vi greid å etablere et nyskapende medielandskap, der universitetet har flyttet inn med sine fagfolk og studenter. Ved å jobbe så tett med næringslivet får vi kunnskap og innovasjon som vi ellers hadde gått glipp av, sier Olsen.

Han berømmer mangfoldet av bedrifter og kunnskap som er samlet i MCB.

— Når vi er i gang skal man ikke se bort i fra at det dukker opp en filosof eller to også. Jeg kan ikke love noe, men det er nok mulig vi kan skvise inn det fagfeltet også, ler Dag Rune Olsen.

UiB har også fått et senter som spesialiserer seg på smarte sensorer for overvåkning av havmiljøet og offshoreinstallasjoner.

Lagspill

I Bergen har også Norce, Havforskningsinstituttet og Helse Bergen også fått nye senter. UiB er deltaker i flere av disse prosjektene.

Olsen roser fagmiljøene og partnerne som har stått på for å virkeliggjøre sentrene, som han mener vil føre med seg en rekke positive ringvirkninger for regionen.

— Dette er et resultat av lagspill og mange gode krefter som har dradd lasset sammen for å utvikle innovasjonskraften på vestlandet. Forskning skal tas i bruk til verdiskapning og omstilling for samfunnet, og som kunnskapsinstitusjon er UiB sentral i dette arbeidet. SFI-tildelingene viser at alle de gode miljøene i vest har lykkes med å skape en kultur for innovativt samarbeid mellom forskning og næringsliv, sier Olsen i en pressemelding.

Disse fikk penger

Vertsinstitusjon Prosjekttittel Handler om
HAVFORSKNINGSINSTITUTTETCentre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classificationAkustiske metoder til bruk i marin overvåkning, fiskeri, akvakultur og energisektoren.
HELSE BERGEN HFCentre for research-based innovation on Mobile Mental HealthDigitale intervensjoner innenfor mental helse.
NIBIOSmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sectorDigital revolusjon i skognæringen.
NMBUCentre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular EconomyBærekraftig bruk av jordmaterialer.
NOFIMA ASSFI Digital Food QualityDigital transformasjon av matproduksjon.
NORCE ASClimate FuturesLøsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko.
NORCE ASDigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental FootprintMer effektiv boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering.
NTNUCentre for Geophysical ForecastingOvervåkning av av olje- og gassproduksjon, CO2-lagring og geofarer som skred, flom og jordskjelv.
NTNUNorwegian Center for Cybersecurity in Critical SectorsFremtidens cybersikkerhet.
NTNUSFI Autoship: Safe autonomous ships for sustainable operationsTrygge, autonome skip for bærekraftig sjøtransport og drift.
NTNUNorwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence InnovationSikker og ansvarlig utvikling av kunstig intelligens.
NTNUSFI PhysMet - Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industryOmstilling av metallindustrien.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFPrecision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio)Behandling av hjerte- og karsykdommer ved hjelp av kunstig intelligens.
SINTEF ASCentre for Industrial BiotechnologyKompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien.
SINTEF ASCentre for Subsurface Well Integrity, Plugging and AbandonmentPlugging av oljebrønner.
SINTEF OCEAN ASFloating structures for the next generation ocean industriesFlytende, stasjonære strukturer for havnæringen.
SINTEF OCEAN ASSFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creationBærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden.
UNIVERSITETET I BERGENResearch Centre for Responsible Media Technology & InnovationAnsvarlig medieteknologi og -innovasjon.
UNIVERSITETET I BERGENSFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive oceanSmarte sensorer for overvåkning av havmiljøet og offshore installasjoner.
UNIVERSITETET I OSLOCentre for Space Sensors and Systems (CENSSS)Satellittsystemer for jordobservasjoner og utforskning av "det nære rom".
UNIVERSITETET I TROMSØVisual IntelligenceVisuell intelligens som kan oppdage alt fra hjertesykdommer og kreft til potensielle naturkatastrofer.
UNIVERSITETET I TROMSØCentre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquacultureÅ redusere plastavfall og relaterte problemer forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien.

Powered by Labrador CMS