— Vi er et internasjonalt orientert universitet og de nye prosjektene vil styrke bredden i internasjonaliseringsarbeidet vårt, sier Oddrun Samdal.

UiB får rekordstor sum til globalt samarbeid

UiB er tildelt 4,9 millioner kroner gjennom det globale mobilitetsprogrammet Erasmus+.

Publisert

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) offentliggjorde 26. mai resultatene fra søknadene til EU-programmet «Erasmus+ Global mobilitet» for perioden 2020-2023.

Universitetet i Bergen (UiB) har fått tildelt støtte til 10 landprosjekter og 104 mobilitetsprosjekter. Samlet utgjør støtten i overkant av 450.000 euro, tilnærmet 4,9 millioner kroner i dagens kurs.

Det er den største bevilgningen UiB har fått til nå i dette programmet, og også mest av alle norske universiteter og høyskoler.

Svært gledelig

— Den rekordhøye tildelingen vi nå har fått gjennom Erasmus+ er svært gledelig. Utveksling av ideer og kunnskap på tvers av landegrenser er et viktig fokusområde ved Universitetet i Bergen, og midlene vil bidra til å ytterligere styrke samarbeidet UiB har med internasjonale utdanningsinstitusjoner, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, i en nettsak på uib.no.

Gjennom programmet får norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling utenfor EU. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling, mens ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

Mulig man må starte med digitalt samarbeid

UiB har gjennom årets tildeling i Erasmus+ fått støtte til prosjekt i Australia, Cuba, Egypt, India, Jordan, Palestina, Russland, Tunisia, Ukraina og USA.

— Ved UiB er vi svært glade og stolte over tildelingen fagmiljøene har oppnådd. Vi er et internasjonalt orientert universitet og de nye prosjektene vil styrke bredden i internasjonaliseringsarbeidet vårt, sier Oddrun Samdal.

Samdal sier at det nok kan være reisebegrensninger for høstsemesteret på grunn av koronapandemien.

— Men for flere av miljøene ser vi at det kan være mulig å starte ut med et digitalt samarbeid.

Powered by Labrador CMS