Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Folkehelseinstituttet samarbeider med en undersøkelse blant bergenserne om hvordan korona har påvirket innbyggerne.

UiB skal sammen med Bergen kommune forske på korona

80.000 bergensere har fått spørsmål om å delta på undersøkelsen i regi av kommunen, Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet.

Publisert

— Vanligvis er dette et arbeid som ville tatt alt fra syv måneder til ett år for å få til. Takket være et eksepsjonelt godt samarbeid har vi klart å få det til så raskt, sier Silje Mæland., førsteamanuensis ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun er prosjektleder for forskningsprosjektet «Bergen i endring (BIE studien)». Et prosjekt som bygger videre på samarbeidet UiB har hatt med Bergen kommune i forbindelse med Alræk Helseklynge som åpner til høsten. Folkehelseinstituttet er også med på samarbeidet.

Det er de disse aktørene som nå har jobbet med å sende ut en spørreundersøkelse til bergenserne. Et tilfeldig utvalg på 80.000 voksne innbyggere i Bergen kommune er invitert med til å svare på hvordan koronaviruset har påvirket deres liv.

— På grunn av Alrek så hadde vi et samarbeid fra før av med kommunen og på tvers av Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet, forklarer Mæland.

Unik mulighet

Samtidig som det har vært viktig for Alrek-partene å få til en studie så raskt så er det også en iver hos forskerne selv til å være raskt ute. Det er sjeldent de får muligheter til å forske på en krise mens den faktisk pågår.

Silje Mæland er prosjektleder for BiE-studien.

— Vi ville aldri fått en sånn mulighet igjen. Nå kan vi samle informasjon om folk sine liv før de glemmer det. Vi får ikke den første pandemien i nyere tid igjen, neste gang er det den andre, sier Mæland og fortsetter:

— Nå kan vi få inn erfaringer som kan bli viktig for den neste pandemien, for den vil komme. Vi har erfaringer fra Spanskesyken, men det er så mange år siden. Dette er som å trakke inn i et levende laboratorium. Det er mye lettere å forske på dette nå enn å be om reaksjoner i ettertid.

Raske svar og raske resultater

Mæland forteller at det har blitt jobbet døgnet rundt for å sette sammen studien raskt nok. I spørreundersøkelsen er de innom hvordan hjemmekontor har påvirket folk, helsetrusselen, hvordan stengte skoler, barnehager og andre offentlige tilbud påvirker folk. Familiedynamikk og mye mer. De første resultatene skal Bergen kommune bruke til å utvikle og tilpasse sine tjenester til den nye hverdagen med korona. For forskning og UiB er det mye annet som kan komme ut av dette.

— Vi kan invitere studenter fra ulike fagmiljøer inn for å belyse dataen eller det kan gi grunnlag for doktorgrader i fremtiden. Dette kan også være et unikt materiale som kan være relevant for andre europeiske land å se på også, forteller prosjektlederen.

Fredag hadde de sendt ut melding om spørreundersøkelsen til i overkant av 64.000 bergensere. Over 15.000 hadde da takket ja til å delta. I tillegg har rundt 800 foreldre gitt de lov til å kontakte deres barn mellom 12 og 15 år for en egen spørreundersøkelse.

— Det er viktig at ungdommen også får gitt sin stemme til hvordan livet endrer seg under denne krisen, sier Mæland.

Kommer snart med de første resultatene

De første resultatene ser de for seg kan være klar om noen uker.

— I løpet av kort tid så vil vi komme med noen enkle resultater som kommunen kan bruke. De mer kompliserte linjene vil vi jobbe mer med utover våren, men i første omgang blir det mest det som folk er opptatt av her og nå.

Universitetet i Bergen skal bruke resultatene videre til å komme med en egen tilbakemelding på hvordan Bergen har taklet krisen. Om et halvt år eller et års tid vil de komme tilbake og spørre de samme spørsmålene for å måle utviklingen over tid.

— Vi vet nok ikke helt konsekvensene av hva vi har satt i gang, humrer Mæland, og legger til:

— Det blir mye arbeid fremover tror jeg. Det er mye arbeid med etikk og personvern og ulike aktører inni dette. Jeg har selv fått 250 henvendelser med spørsmål rundt dette som jeg har svart på. Får vi mellom 20.000 til 40.000 svar så vil det være helt fantastisk for det videre arbeidet.

Powered by Labrador CMS