Viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen, forteller at studenter Universitetet i Bergen oppretter eget krisefond for internasjonale studenter

Universitetet i Bergen oppretter krisefond for internasjonale studenter

Internasjonale studenter på Universitetet i Bergen som faller utenfor Lånekassens ordninger og andre stipendordninger skal få hjelp.

Publisert

Universitetet i Bergen (UiB) har opprettet et krisefond for internasjonale studenter som faller utenfor Lånekasseordninger og andre stipendordninger, og som har fått økonomiske vanskeligheter som følge av koronatiltakene i Norge.

De aktuelle studentene inviteres til å sende korte, begrunnede søknader, med en anbefaling fra programansvarlig. Søknadene skal sendes til International@uib.no.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende frem til 1. juni, og studentene kan søke om opptil 10.000 kroner.

— Mange forteller om økonomisk trøbbel

Annelin Eriksen er viserektor for globale relasjoner ved UiB. Sammen med viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, har hun tatt initiativ til opprettelsen av krisefondet, og det er Eriksen som har ledet arbeidet.

— I forrige uke sendte vi en enkelt spørreundersøkelse til våre internasjonale helgradsstudenter. Omlag halvparten svarte, og mange av disse igjen fortalte at de hadde prekær økonomiske utfordringer med tanke på å få betalt husleie, kjøpe seg mat mv, forteller Eriksen.

Hun legger til at dette er bakgrunnen for at UiB nå har tatt initiativ til et slikt krisefond som en første hastehjelp til disse studentene.

— Vi regner også med at de gjøres tiltak å nasjonalt nivå, understreker Eriksen, men legger til:

— Vi kunne ikke vente med å hjelpe disse studentene til dette er på plass. Det har vært viktig at de får mulighet til å fullføre semesteret slik at de får fullført graden sin enten nå eller neste år.

— Utfordringer også på sikt

Eriksen legger til at det jo ikke bare er på kortsikt disse studentene vil få utfordringer.

— Vi krever jo at disse studentene skal ha en stor sum stående på konto for at de skal kunne få forlenget opphold. Dette er også noe man må se på, sier Eriksen.

Har mottatt svar fra 1018 studenter

International Students' Union of Norway (ISU) jobber i disse dager på spreng for å finne ut av hvor mange internasjonale studenter som er igjen i Norge, og hvor mange av disse som nå er permittert, og hvordan deres økonomiske situasjon er.

Amine Fquihi er president for ISU. Han forteller at de har laget og distribuert en undersøkelse til internasjonale studenter for å få en bedre forståelse av deres jobbstatus og økonomiske utfordringer for øyeblikket.

— Så langt har vi bare mottatt svar fra 1018 studenter. Av antall studenter vi har hørt tilbake fra, har 634, 62 prosent, uttalt at de er permittert. Vi venter fortsatt på flere svar, forteller Fquihi.

Vil ta hensyn til forsinkelser

I et brev Kunnskapsdepartementet har sendt til alle landets universiteter og høgskoler heter det at Utlendingsdirektoratet (UDI) informerer på sine nettsider til borgere av land utenfor EU og EØS, at dersom de blir forsinket i studiene på grunn av koronavirusutbruddet, vil direktoratet ta hensyn til dette når det behandler søknad om fornyelse.

Det poengteres at det er viktig at studenter forklarer årsaken til forsinkelsen og dokumenterer dette i søknaden om fornyelse av studietillatelsen til UDI.

Departementets skriver at deres utgangspunkt er at både inngående og utgående studentmobilitet bør være så normal som mulig neste studieår, med mindre råd om smittevern tilsier noe annet.

— Kanskje må institusjonene unngå å sende studenter til, eller ta imot studenter fra, enkelte regioner eller land, men det bør være basert på helsemyndighetenes råd. Vi ber derfor institusjonene som nå vurderer å redusere innsatsen på dette området fra høsten, om å revurdere dette, heter det i brevet.

Departementet trekker også fram at Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere konsekvensene av koronakrisen for studentmobiliteten.

Departementet skriver at de har bedt Diku undersøke hvorvidt andre land har innført eller vurderer å innføre restriksjoner på sin studentmobilitet.

Powered by Labrador CMS