Nye medlemmer til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen skal velges.

Listene forklarer hvorfor de fortjener din stemme i valget

Vi tok en runde med alle listene til Studentparlamentet for å høre om deres politikk for studentvalget 2020 ved Universitetet i Bergen.

Publisert

Onsdag 22. april klokken 12.00 startet årets studentvalg ved Universitetet i Bergen. Alle studenter ved universitetet har mulighet til å levere sin stemme til hvem de vil ha med i Studentparlamentet og hvilke studenter de vil se universitetstyre. Det gjør man ved å gå inn på Studvalg.no. Du kan levere din stemme helt frem til og med 30. april.

Vi har tatt kontakt med de ulike listene til Studentparlamentet for å få svar på hvorfor de fortjener din stemme.

Gul liste

Thea Line Myhr er listeleder for Gul liste

—Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

Hvis du vil ha noen som kjemper for hver enkelt student, stem Gul Liste! Vi kjemper for at UiB skal bli en best mulig plass for alle studenter. Som sentrumsalternativet i studentpolitikken ved Universitet i Bergen, setter vi studentene i sentrum.

—Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

Vi går blant annet til valg for en mer inkluderende fadderuke, bedre universell utforming og psykisk helse blant studentene.

Når omtrent halvparten av studenter på UiB mener det er for mye alkohol i fadderuken, velger Gul Liste å ta dette på alvor. Vi skal kjempe for flere alkoholfrie arrangement og legge til rette for at alle skal føle seg velkommen på UiB med en gøy fadderuke hvor det sosiale, ikke alkoholen, er i sentrum.

Vi vil også ta ansvar for å nå FNs bærekraftsmål. UiB må fortsette arbeidet for å bli det ledende universitet på bærekraft i Norge. Vi bør bruke mer forskningressurser på miljø, jobbe for å gjøre universitetet klimanøytralt og gjøre det lett for deg som student å ta intensjonelle miljøvennlige valg av mat og forbruksvarer på selve universitetet. Også andre bærekraftsmål vil vi fortsette å kjempe for å nå, blant dem er for eksempel menneskehandel.

I GL bryr vi oss om den enkelte student og ønsker et bedre universelt utformet studie. Derfor vil vi fokusere på å bedre tilrettelegging for studenter med ekstra behov for at alle kan oppleve en problemfri og komplett studiehverdag. Vi vil også jobbe for å gjøre studielivet enklest mulig for studenter med barn.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

UiB må bli mer inkluderende på flere plan for at det skal bli den beste studieplassen; i fadderuken, for studenter med barn og for studenter med psykiske eller fysiske utfordringer. Gul Liste tar utgangspunkt i at alle har det samme menneskeverdet og derfor jobber vi for at alle studenter skal få de samme mulighetene på Universitetet i Bergen.

Realistlista

Realistlista stiller til valg.

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

Studentene bør tenke over hvem de ønsker skal sitte i Parlamentet. Hvis de ønsker en fremoverlent liste som tar studentenes saker på alvor bør de stemme på oss. Realistlista har alltid stått uten politisk ideologi eller tilknytninger til politiske partier. Dette kommer vi til å fortsette med, og dette gjør at vi er åpne for alle løsninger så lenge de er til gunst for studentene.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

Våre hjertesaker er å forenkle utveksling, å gå over til vurderingsformer som fremmer læring og å utvide Sammens kaffeavtale til å gjelde hele døgnet.

For å forenkle utveksling bør prosessen i større grad automatiseres. Man bør kunne gå inn på søknadsweb, få opp en liste med anbefalte studiesteder og emner tilpasset studiet ditt, for så å velge studiested i prioritert rekkefølge. Svarbrev bør kunne sendes automatisk, og søknad om forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning bør også kunne gå automatisk.

For at studenter skal slippe å fremleie eller betale for to boliger mens de er på utveksling bør Sammen opprette en ordning hvor man kan lagre eiendelene sine under utvekslingsoppholdet. Dersom man hadde bolig hos Sammen før man reiste, bør man da være garantert bolig hos Sammen når man kommer hjem igjen.

Universitetet må i større grad gå over til å bruke formativ vurdering hvor studentene får tilbakemeldinger for arbeidet de har gjort på innleveringer, presentasjoner og lignende. Kombinerer man formative vurderinger med gruppearbeid vil man i større grad kunne utvikle samarbeidsevner, kommunikasjonsevner, analytiske evner og kreativitet. Dette vil gjøre studentene attraktive på arbeidsmarkedet

Til slutt ønsker vi at Sammen skal tilby både kaffe og te døgnet rundt. Dette vil gjøre det mer attraktivt å tilbringe tid på campus, som igjen vil skape et levende universitet.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

Studentene er en av UIB sine største ubrukte ressurser. Hos studentmassen finnes det utrolig mange nyskapende idéer og et engasjement uten like. For at UiB skal bli et best mulig studiested er det helt nødvendig at universitetet innser nytten av studentenes innspill og bruker disse aktivt gjennom hele organisasjonen. Kun da kan UiB bli et best mulig studiested!

Generell Studentallianse

Generell Studentallianse svarer på hva som er viktige saker for dem.

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

I Generell Studentallianse tenker vi først og fremst at UiB er et svært godt universitet som det er, men vi ser at det er en del små ting som kan bli bedre. Vi har allerede noen saker, men vi vil legge til rette en plattform for å ta imot saker fra studentene hele året.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

Det viktigste vi vil jobbe fore er å lage en plattform for å ta imot saker fortløpende gjennom hele året, men vi har allerede en god del saker vi ønsker å ta opp. Blant annet lengre åpningstid på bibliotekene, da bare ett av bibliotekene har åpent på kveldstid nå, mens de andre stenger mye tidligere.

Vi har også fått høre om store problemer med hygiene på noen av toalettene, noe som er viktig å ta tak i. Vi vil også se på muligheten for billigere mat og drikke i kafeteriaene, da studenter gjerne ikke er de med mest penger.

En god del av våre studenter er også utvekslingsstudenter, og vi ønsker å gjøre forskjellene minst mulig. Norge er et dyrt land for utvekslingsstudenter å bo og studere i, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å gjøre det billigere. Det er ikke alle priser vi kan styre, men vi kan prøve å gjøre opphold og transport billigere.

—Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

Det er viktig å huske at Universitetet i Bergen er et svært bra studiested akkurat nå. For å gjøre det enda bedre er det viktig å ta tak i de små tingene som kunne vært bedre. Det er også viktig at alle studenter, uansett hvor de kommer fra, føler seg velkommen, inkludert og ivaretatt

Blå Liste

— Hvorfor bør studentene stemme på nettopp deres liste?

Håvard Rørtveit er listeleder for Blå liste.

Det er fordi vi er de eneste som prioriterer det vi mener er viktig. Den utdanningen du tar skal være av den høyeste kvalitet. Defor prioriterer vi læringsmiljø og ønsker flere praksisplasser. Vi ønsker at den utdanningen du tar skal ha mest mulig relevans for det yrke du ønsker å utdanne deg til.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

Vi ønsker flere praksismuligheter i utdanningen. I tillegg ønsker vi kjappere svar på eksamenssensur og at karakterbegrunnelse skal komme automatisk. På den måte blir du mer opplyst over egne feil på eksamen slik at man ikke gjør de igjen.

Det siste er bedre digitale tjenester. MittUiB og nettsidene til UiB fungerer ikke helt optimalt. Det kan være vanskelig å finne frem til det du er ute etter. Der ønsker vi en opprenskning.

— Hvordan kan UiB bli best mulig studiested?

Det er viktig å si at det allerede er et bra studiested så man må fortsette med mye av det man gjør nå. Men man må ta studentene seriøst og ha Norges beste fagmiljø på de fagene man tilbyr.

Venstrealliansen

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på deres liste?

Augusta Opsahl er listeleder for Venstrealliansen.

De bør stemme på oss fordi vi er den eneste listen som kjemper for at universitetet skal gå i en ny grønnere retning. Samtidig passer vi på at universitetet er åpen for alle uavhengig av størrelse på lommeboken.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

Vi har tre hjertesaker. Et grønnere og klimanøytralt universitetet. At universitatet tar studentenes psykiske helse på alvor og sørge for en mer rettferdig opptaksordning som tar høyde for kjønn, kultur og sisoøkonomisk bakgrunn. I tillegg har vi en viktig sak for oss med høyere studiestøtte.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

UiB blir et best mulig studiested ved å legge tilrette for alle, uansett psykiske eller fysiske hindringer. Og de må ta høyde for bærekraft i alle ledd ved universitetet. UiB må også være tilgjengelig for alle og det går særlig på å ha gode løsninger som tar hensyn når man legger opp et studieløp. Det må være mulig å ta studier selv om du har barn, jobber eller driver med andre ting. Man må tilpasse undervisningen. Noe av det viktigste vi kan lære av koronakrisen er å ha digitale løsninger å tilby til de som ikke kan stille på obligatoriske forelesninger.

Grønn liste

— Hvorfor bør studenter ved UiB stemme på deres liste?

Grønn liste kjemper for en grønnere hverdag for studentene ved UiB.

Fordi vår liste har mange gode saker som er lavthengende frukt på hvordan vi kan hjelpe studenter til å få en grønnere hverdag. Det gjør vi uten å påvirke velferden til studentene.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

De viktigste sakene våre er klima og generelt samhold. Grønt hjerte betyr ikke bare å tenke på klima, men også på hvordan man inkluderer så mange mennesker som mulig. Våre kjernesaker er minimum 50 prosent vegansk mat i Sammens kantiner. Klimastipend ved miljøvennlig reise på utveksling. Mer grønt og tverrfaglig samarbeid på universitetet.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

Ved å fortsette den fremragende forskningen som forskere på UiB allerede gjør. De kan gjøre det lettere å spise vegansk mat ved å sørge for at det blir billigere. Det kan gjøre med å velge råvarer som ikke er så dyre.

I tillegg bør man fremme tverrfaglige muligheter ettersom de kan hjelpe de ulike fagene. Det kan være noen fag som har noe som er viktig for ditt fag. At noe skal være eksklusivt for et fakultet virker litt fjernt.

Sosialdemokratisk liste

Jeron Joseph er listeleder for Sosialdemokratisk liste.

— Hvorfor bør studenter ved UiB stemme på deres liste?

Sosialdemokratisk liste er listen som ser studentene i hvert enkel livsfase og situasjon. Våre grunnverdier er frihet, likhet og solidaritet. Dette er verdier som vi tar inn i studentpolitikken, siden ingen studenter har lik tilværelse. Derfor har Sosialdemokratisk Liste studentpolitikk som skal gange alle studenter. Ved og ha en politikk som gagner alle, så vil vi gi alle den samme reelle muligheten til å realisere sine potensial gjennom utdanningen. Dette er studentpolitikk gjennom blant annet velferd, klima, internasjonalt arbeid.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

Dette er våre viktigste kjernesaker for dette valget:

  • Rimeligere pensum gjennom digitalisering og opprettelse av pantesystem for bøker.
  • Automatisk og utfyllende begrunnelse på alle eksamener.
  • Jobbe for en sosialt studietilværelse der alle er inkluderte, slik at ingen skal føle seg ensomme i løpet av studietiden.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

Man skal ha det fint som student på Universitetet i Bergen. For Sosialdemokratisk liste er det viktig at studenter ikke går gjennom studieperioden sin i ensomhet eller depresjon.

Sosialdemokratisk Liste ønsker at studenter skal ha råd til blant annet pensumbøker og tannlegetimer. Vi ønsker også at alle skal få automatisk begrunnelse på karakteren sin når de får den. Videre vil listen jobbe for og fortsette et levende studentdemokrati der alle studenter blir hørt.

Liberal liste

Timo Kanehl er listeleder for Liberal liste.

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

Studentene ved UiB bør stemme på oss for å få en studiehverdag for de selv kan kunne velge de muligheten som gjør at de kan oppnå sitt beste resultat.

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

De viktigste sakene for oss er døgnåpne lesesaler og bibliotek. Vi ønsker også videoopptak eller podcast av forelesninger for at studentene kan studere når de selv. I tillegg jobber vi for at UiB skal bli klimanøytrale før 2030, så vi satser på både store og små spørsmålene.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

Universitetet i Bergen kan bli et best mulig studiested ved å legge til rette for at hver enkelt student kan gjennomføre så godt som mulig. Det kan man for eksempel gjøre ved å legge til rette for med nevnte videoopptak. I tillegg kan gjøre det lettere å i større grad velge eksamensform.

Powered by Labrador CMS