Universitetstyre ved Universitetet i Bergen har revidert retningslinjer om mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Viserektor Oddrun Samdal forklarer endringene.

Vil satse mer på opplæring av studenttillitsvalgte

Universitetet i Bergen har revidert retningslinjene om mobbing og trakassering. Som en del av nye endringer ønsker de å heve kompetansen til de tillitsvalgte blant studentene.

Publisert

I 2018 vedtok styret ved Universitetet i Bergen nye retningslinjer om mobbing, trakassering og seksuell trakassering av studenter. Den gang påpekte de at dette var noe de måtte revidere etter en stund. Nå har dette vært på høring blant fakultetene og klar for en oppdatering.

— Det er viktig at vi gjør oss erfaringer på dette kontinuerlig. Det er et løpende utviklingsarbeid for oss med retningslinjene. Det var viktig at vi fikk på plass skriftlige retningslinjer og så må vi se på tilbakemeldingene og gjøre dem enda tydeligere over tid. Et slikt dokument vil aldri bli et statisk dokument, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Tydeligere tekst

De reviderte retningslinjene skal opp til behandling i styremøte ved UiB torsdag 23. april. Men er ikke store forandringer som skal vurderes.

— Det blir ikke noen nye rettigheter eller plikter for studenter og ansatte. Vi har slått sammen to retningslinjer til èn som nå dekker mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Språket i dokumentet er også gjort litt enklere. Et mål har også vært at retningslinjene for studentene i størst mulig grad skal speile tilsvarende for de ansatte, forklarer Samdal

Gjennom høringsrunden har de fått tilbakemeldinger om at språket har vært for utydelig noen steder. Det har de nå oppdatert. Du kan lese forslaget til de nye retningslinjene her.

Hovedbudskapet er at de ønsker å løse situasjoner som oppstår på lavest mulig nivå. En del av det er at studenter skal kunne bruke sine studenttillitsvalgte. Derfor har det også blitt påpekt behov for opplæring og kompetanseheving for dem. Universitetsdirektøren kommenterer i sakspapirene at de på grunn av dette ønsket vil gå i dialog med Studentparlamentet om en systematisk oppfølging.

— Det er noe vi ønsker å bli bedre på. Jeg tror studentene selv er flinke til å tenke på opplæring også. Vi kommer til å ta dette videre opp med Studentparlamentet, sier Samdal.

Ingen ville ha et anonymt varslingssystem

Mens retningslinjene har vært ute på høring har de også spurt om det har vært ønsket en adgang til å komme med anonyme meldinger om mobbing og trakassering. Der har alle høringsinstansene sagt at det vil være uheldig. I Læringsmiljøutvalget (LMU) ble det vist til at anonyme meldinger kan være svært vanskelig å følge opp.

— Grunnen til at vi ikke ønsker å legge til rette for det er at vi ønsker å sikre oppfølging. For å ivareta studenten, sikre oppfølging og gjøre endringer så trenger vi å vite mest mulig om situasjonen. Sammen argument gjelder for varsling i Si fra-systemet, sier Samdal, som også er leder for LMU.

Det påpekes i saksdokumentet at det fortsatt vil være mulig å fremstå anonym ovenfor UiB dersom man vil varsle om noe.

— Da kan man ta det med studentombudet eller studenttillitsvalgt. Så muligheten er der fortsatt. forsikrer Samdal.

Powered by Labrador CMS